Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina iesniegt projektu pieteikumus un iegūt finansējumu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai, ārvalstu tirgu apgūšanai un dalībai starptautiskos pasākumos, kā arī «zaļo» tehnoloģiju ieviešanai ražošanā.

Atbalsts Fold 29. janvāris, 2014

«Zaļo» tehnoloģiju ieviešana

Līdz 20. martam iespējams iesniegt projektu pieteikumus programmā «Atbalsts «zaļo» tehnoloģiju ieviešanai ražošanā». Starp programmas atbalstītajām jomām inovatīvu vides tehnoloģiju, ekoloģisku produktu un pakalpojumu ieviešanai ir arī ekodizains, videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu radīšana ēkām un būvēm, kā arī jebkuru citu ar produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu patēriņam.

Programmas atbalsts paredzēts jaunu iekārtu izmaksu un dažādu ar iekārtu iegādi un jaunas tehnoloģijas vai produkta izstrādi saistīto izmaksu segšanai. Vienam projektam iespējams iegūt finansējumu no 170 000 līdz 700 000 eiro apmērā. Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, un tos jāīsteno līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Atklātais projektu konkurss norit programmas «Inovācijas «zaļās» ražošanas jomā» ietvaros, kas īstenota ar Norvēģijas finanšu instrumenta «Norway Grants» atbalstu. Plašāka informācija par programmu, finansēšanas sistēmu, iesniedzamajiem dokumentiem un formalitātēm iespējams atrast LIAA mājaslapā.

Ārējo tirgu apgūšana

Līdz 30. aprīlim tiek pieņemti projekti programmā «Ārējo tirgu apgūšana — ārējais mārketings». Programmas mērķis ir atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar ieiešanu ārvalstu tirgos, sniedzot līdzfinansējumu 50% apmērā. Atbalsts paredzēts:

  • dalībai starptautiskās izstādēs (izmantojot ekspozīcijas laukumu) un konferencēs (semināros) ārvalstīs, kurās tiek sniegta prezentācija par projekta iesniedzēja ražotajām precēm un pakalpojumiem;
  • komersantu dalībai biedrību* vai LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs;
  • biedrību* organizētām konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem.

* Biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590.53 eiro un kura ir dibināta ne vēlāk kā 3 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, biedrības, nodibinājumi un kooperatīvās sabiedrības; ostu pārvaldes; valsts vai pašvaldības iestādes — projektiem, kas tiek īstenoti partnerībā ar komersantiem, biedrībām vai kooperatīvām sabiedrībām; pašvaldības — aktivitātēm, kas veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa attīstību.

Projektus var iesniegt gan par 3 pēdējo mēnešu laikā notikušu, gan vēl tikai plānotu pasākumu. Projekta iesniedzējs viena kalendāra mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ar neierobežotu skaitu atbalstāmo darbību. Iesniegto projektu atlases kārtas notiek katrā kalendārajā mēnesī ar pieejamo finansējumu 711 435,90 eiro apmērā katrā no kārtām.

Precīzāk par programmas nosacījumiem, projekta sagatavošanu un iesniegšanu iespējams uzzināt LIAA mājaslapā.

Mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem

Jaunu projektu pieteikumi tiek pieņemti arī «Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programmā». Projektu iesniegšanai nav noteikta termiņa, tos var iesniegt līdz pieejamais finansējums būs izlietots. Tādā gadījumā tiks publicēts paziņojums LIAA mājaslapā. Programmas mērķis ir veicināt mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

Kā jauns produkts šajā programmā tiek definētas preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, vai kuri ir jauni projekta iesniedzēja mērķa tirgū. Jauna tehnoloģija ir tādas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes.

Projektu iesniegšana un savstarpējā salīdzināšana notiek viena kalendāra mēneša ietvaros, bet lēmumu LIAA pieņem triju mēnešu laikā pēc tā kalendāra mēneša beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums.

Komersants var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, kopā nepārsniedzot 14 228,72 eiro apmērus. Katru nākamo projekta iesniegumu var iesniegt, līdzko ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu. Komersantam apstiprinātais projekts jāīsteno viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža ar LIAA.

Konkursa rīkotāji aicina projekta gatavošanā īpašu uzmanību pievērst jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam — tam ir jābūt pārdomātam, pamatotam un sagatavotam atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām.

Minētie noteikumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un nosacījumi pretendēšanai uz finansējumu pieejami LIAA mājaslapā.