Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi pieteikšanos semināram intelektuālā mantojuma aizsardzībai, apmācībām komersantu konkurētspējas sekmēšanai, Mentoringa programmai, kurā jaunajiem uzņēmējiem saņemt pieredzējušu uzņēmēju padomus un atbalstu, kā arī aicina pieteikt projektus ārvalstu tirgu apgūšanai un dalībai starptautiskos pasākumos.

Atbalsts Fold 12. maijs, 2014

Tīklošanās seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

Semināra mērķauditorija ir biznesa ideju autori, uzņēmēji, zinātnieki, investori un citi interesenti, kuriem aktuāli intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi.

Pasākuma galvenais mērķis ir sniegt uzņēmējiem iespēju neformālā gaisotnē apmainīties ar pieredzi, iegūt jaunus kontaktus un apspriest aktuālus jautājumus dažādu jomu ekspertu vadībā. Iesācējuzņēmumu vidū un tos atbalstošajā ekosistēmā pastāv dažādi viedokļi par intelektuālā īpašuma aizsardzību — vieni baidās par idejas nozagšanu, bet citi mudina rīkoties ļoti ātri un idejas attīstībā iesaistīt maksimāli daudz pušu, lai sekmētu atbilstoša produkta vai pakalpojuma izveidi.

Seminārā par savu pieredzi darbā ar intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem iesācējuzņēmumos un komercializācijas procesā stāstīs Ingrīda Kariņa–Bērziņa, Intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja juridisko konsultāciju birojā «Raidla, Lejiņš & Norcous».

Seminārā notiks diskusijas par šādiem jautājumiem:

  • kas uzņēmējdarbības uzsācējiem jāzina par intelektuālā īpašuma aizsardzību;
  • intelektuālā īpašuma problēmas, ar kurām saskaras biznesa uzsācēji;
  • kā attīstīt savu biznesa ideju, nebaidoties no tās nozagšanas;
  • intelektuālā īpašuma aizsardzības formas;
  • ko investori sagaida no projektu īstenotājiem intelektuālā īpašuma aizsardzībā.

Pasākums notiks 20. maijā plkst. 18.00 centrā «Koka Rīga» Krāsotāju ielā 12. Dalība seminātā ir bezmaksas. Pieteikšanās līdz 16. maijam LIAA mājaslapā. 

Mentoringa programma

Līdz 23. maijam atvērta pieteikšanās bezmaksas mentoringa programmai, kuras ietvaros topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem būs iespēja saņemt mentoru — pieredzējušu uzņēmēju padomus un atbalstu.

Programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus uzņēmējdarbības uzsācējiem. Pieredzējušie uzņēmēji programmas ietvaros varēs dalīties savā pieredzē, savukārt pieredzes pārņēmējiem būs iespēja gūt zināšanas un prasmes, kā augt pašiem un attīstīt savu uzņēmumu.

Programmai var pieteikties gan pieredzes pārņēmēji — jauni uzņēmēji (uzņēmums nav vecāks par 5 gadiem), gan pieredzējuši uzņēmēji (ne mazāk kā 5 gadu pieredze uzņēmējdarbībā).

Pieteikuma formu iespējams aizpildīt Mentoringa programmas Facebook lapā vai biznesa augstskolas «Turība» mājaslapā.

Ārējo tirgu apgūšana

Visu 2014. gadu līdz pat 30. decembrim (ieskaitot) iespējams iesniegt projektus atbalsta programmā «Ārējo tirgu apgūšana — ārējais mārketings». Tās mērķis ir atbalstīt aktivitātes un pasākumus ieiešanai ārvalstu tirgos, sniedzot līdzfinansējumu 50% apmērā dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, un 75% apmērā konferenču (semināru) par eksporta jautājumiem organizēšanai biedrībām.

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, biedrības, nodibinājumi un kooperatīvās sabiedrības; ostu pārvaldes; valsts vai pašvaldības iestādes, ja projekti tiek īstenoti partnerībā ar komersantiem, biedrībām vai kooperatīvām sabiedrībām; pašvaldības, ja aktivitātes veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa attīstību.

Projekta iesniedzējs viena kalendāra mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ar neierobežotu skaitu atbalstāmo darbību. Iesniegto projektu atlases kārtas notiek katrā kalendārajā mēnesī ar pieejamo finansējumu 711 435,90 eiro apmērā katrā no kārtām.

Plašāka informācija par programmas nosacījumiem, projekta sagatavošanu un iesniegšanu atrodama LIAA mājaslapā.

Apmācības komersantu konkurētspējas veicināšanai

Mikro un mazie komersanti aicināti pieteikties nodarbināto apmācībām, kuru mērķis ir celt mikro un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Apmācībām iespējams iegūt līdzfinansējumu 80% apmērā.

Dalībai apmācībās aicināti pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti. Projekta ietvaros uzņēmumu darbiniekiem visā Latvijā tiks dota iespēja izvēlēties apgūt vienu vai vairākas apmācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses. Ieviešot šo apmācību programmu, tiks veicināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana mikro un mazajos uzņēmumos, nodrošinot finanšu un cilvēku resursu ekonomiju. Vairāk informācijas par programmu un pieteikšanos apmācībām iespējams atrast projekta «MMU» mājaslapā.