Monika Grūzīte

Strādā pētnieciskā grafikas dizaina ietvaros. Darbu vidū dominē drukātie mediji: grāmatas, žurnāli un plakāti. Raksturīgas tiešas un pastarpinātas atsauces uz globalizācijas, politisko un kultūras procesu kritiku.

Darbi:
festivāla «Survival Kit 6» vizuālā identitāte un informatīvie materiāli,
koprades telpas «The Mill» vizuālā identitāte,
grāmatas «Koka māja» dizains (ar Kirilu Kirasirovu).

Kontakti:
monika.gruzite@gmail.com