Ilustrācija — FOLD

Līdz 22. oktobrim ir atvērts šī gada pēdējais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Kultūra» ietvaros.

Atbalsts Fold 29. septembris, 2015

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai 1 līdz 10 dienu ilgiem braucieniem uz Baltijas un Skandināvijas valstīm. Mobilitātes programma paredzēta Baltijas un Skandināvijas valstu mākslas un kultūras nozaru pārstāvjiem: dažādos žanros strādājošiem profesionāliem māksliniekiem, autoriem, tulkotājiem, kuratoriem, producentiem, kultūras redaktoriem, pētniekiem u.c.

Uz finansējumu var pretendēt gan individuāli ceļotāji, kas dzīvo Baltijas un Ziemeļvalstīs, gan nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu no viena un tā paša punkta vienā un tajā pašā laikā. Finansējums netiek piešķirts valsts ierēdņiem un organizācijām, bet studenti tiek aicināti izmantot Nordplus piedāvātos grantus.

Piešķirtā granta apjoms tiek aprēķināts atbilstoši vidējām uzturēšanās un ceļošanas izmaksām katrā valstī. Agrākais iespējamais brauciena datums ir 2 mēneši pēc pieteikšanās termiņa, tātad ne agrāk kā 22. decembrī.

Plašāku informāciju un pieteikuma formu iespējams atrast Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā. Pieteikšanās atvērta līdz 2015. gada 22. oktobrim. Latvijā programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs, kontaktpersona Ginta Tropa — ginta@norden.lv