Plikuma Padoms Nº117 — Oto Ozols

Vakar notikušajā R. Šmēlinga konferencē «Kā labi sajusties Rīgā» savas idejas pilsētas ielām prezentēja arhitekts Oto Ozols. Viņš aktīvi iesaistās pilsētvides veidošanas projektos un neformālās darba grupās, kā arī veido vizualizācijas Rīgas ielām, kritizējot pašreizējo autocentrisko plānošanu un ilustrējot vidi, kas veidota, izmantojot humānākus vides dizaina principus.

Plikuma padomi Fold 28. oktobris, 2016

«Lai notiktu pārmaiņas, sabiedrībai jābūt izglītotai un zinošai, jābūt pieprasījumam un vēlmei ko nozīmīgu mainīt. «Pirms – pēc» ilustrācijas, kurās parādīta pašreizējā situācija un iekļauts iespējamais nākotnes scenārijs, ir spēcīgs instruments, lai aktivizētu pārmaiņu pieprasījumu.»