Publicitātes attēls

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Kultūra» ietvaros ir izsludināts otrais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Pieteikšanās atvērta līdz šī gada 28. septembrim.

Atbalsts Fold 30. augusts, 2017

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma «Kultūra» atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Sadarbības tīklu veidošanas ideja ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Šajā projektā tā var būt sadarbība starp kultūras, mākslas un sociālo jomu organizācijām, grupām vai indivīdiem, sadarbības tīklā iekļaujot vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis.

Īstermiņa sadarbības rezultāts var būt, piemēram, konference, darbnīca, darbinieku apmaiņas un kopīgas apmācības — pasākumi, kas ilgst līdz vienam gadam. Maksimālā projekta summa ir 20 000 eiro, no kuriem Ziemeļvalstu Kultūras punkts sedz 70%. Atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām, pieteikumā norādot, kā tas tiks sasniegts.

Veiksmīgs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Ilgtermiņa sadarbība piedāvā finansējumu pasākumiem, kas ilgst līdz trim gadiem. Maksimālā projekta summa ir 100 000 eiro, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem.

Plašāku informāciju par Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmu «Kultūra» iespējams iegūt Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā. Latvijā to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs.