Grāmatas dizains — «Carla+Kārlis»

No 1. februāra līdz 27. martam ISSP Galerijā būs skatāma daudzdzīvokļu namiem veltīta izstāde «Kopā un atsevišķi». Tā piedāvās iepazīties ar daļu no ekspozīcijas «Together and Apart», kas 2018. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas arhitektūras biennālē. Izstādi papildinās jauna grāmata par daudzdzīvokļu namu arhitektūru Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā.

Ziņas Fold 29. janvāris, 2019

Mājokļa jautājums ir viens no punktiem, kur arhitektūra vistiešākajā veidā saskaras ar politiskiem, sociāliem un ekonomiskiem apsvērumiem. Īpaši tas pamanāms daudzdzīvokļu namos — kaut arī savs dzīvoklis sniedz iespēju norobežoties no ārpasaules, tas vienmēr ir daļa no kopīgas struktūras — ēkas konstrukcijām, kaimiņu kopienas, enerģijas infrastruktūras un apkārtējās pilsētvides. Latvija ir viena no skrajāk apdzīvotajām teritorijām Eiropā, taču tās daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju īpatsvars ir visaugstākais — 66%. Iespējams, šī neparastā situācija jāuztver kā jauns sākuma punkts diskusijai par dzīvojamo namu arhitektūras lomu aktuālu demogrāfijas, vides un politikas izaicinājumu kontekstā.

Izstāde «Kopā un atsevišķi»

Izstādē būs apskatāmas Reiņa Hofmaņa fotogrāfijas, kas ataino daudzdzīvokļu namus Latvijas pilsētās un laukos, kā arī četri konceptuāli arhitektūras maketi, kas vizualizē ikdienā neredzamus, bet dzīvojamo vidi ietekmējošus procesus. Maketus veidojuši: māksliniece Darja Meļņikova, tēlnieks Ivars Drulle, dizainere Dita Pāne, arhitekts Mārtiņš Dušelis un scenogrāfe Šarlote Špihalska (Charlotte Spichalsky).

ISSP Galerija Rīgā ir atvērta no otrdienas līdz sestdienai no plkst. 12.00 līdz 18.00, izņemot trešdienu, kad tā strādā līdz plkst. 20.00.

Grāmata «Kopā un atsevišķi»

Līdz ar izstādes atklāšanu tiks izdota arhitektu Evelīnas Ozolas un Matīsa Groskaufmaņa sastādīta grāmata «Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā». Bagātīgi ilustrētais izdevums skaidro dzīvokļa lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārskatāmā nākotnē. Starp pētniecisko rakstu autoriem ir vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, arhitektūras kritiķe Ieva Zībārte, ekonomists Pēteris Strautiņš, arhitekte Linda Leitāne–Šmīdberga un arī abi grāmatas redaktori. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur vairāki arhitektūras praktiķi un apvienības piedāvā vizuālus komentārus par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas.

Sākot no nākamās nedēļas, grāmata «Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā» būs pieejama ISSP Galerijā, grāmatveikalos «Mr. Page» un «Valters un Rapa», galerijā «Istaba».

Izstādes kuratori un autori:

Matīss Groskaufmanis, Gundega Laiviņa, Evelīna Ozola, Anda Skrējāne, Reinis Hofmanis, Ivars Drulle, Darja Meļņikova, Dita Pāne, Mārtiņš Dušelis, Šarlote Špihalska (Charlotte Spichalsky).

 Grāmatas redaktori un autori:

Evelīna Ozola, Matīss Groskaufmanis, Ivars Ījabs, Kārlis Sils, Kārlis Ratnieks, Mārtiņš Mintaurs, Ilze Martinsone, Pēteris Strautiņš, Linda Leitāne–Šmīdberga, Blažejs Čuba (Błażej Czuba), Ieva Zībārte, Renāta Tiščuka (Renata Tyszczuk), Toms Kokins, Niklāvs Paegle, arhitektu biroji «Sampling», «Gaiss», «Ruume» un «MADE arhitekti», Reinis Hofmanis un Sanders Etema (Sander Ettema).

Izstādi rīko un grāmatu izdod FOLD sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu un ISSP.