Attēls — «MARK arhitekti»

Kuldīgas novada domes komisijas kultūras centra pārbūves arhitektūras metu konkursā vienprātīgā lēmumā pirmo vietu piešķīra birojam «MARK arhitekti», otro vietu — uzņēmumu «Trīs arhitektūra», «Lauder architects», «A. Ābeles inženieru birojs» un «Acitektura» apvienībai, bet trešo vietu ieguva arhitektu birojs «NRJA».

Ziņas Fold 17. janvāris, 2019

«MARK arhitekti» piedāvātā vīzija paredz saglabāt esošo ēku dzegas un kores līniju pret visām ielām, jauno apjomu izbūvējot iekšpagalma pusē un iekļaujot to Kuldīgas vēsturiskās apbūves telpiskā auduma struktūrā. Iekšpagalmu plānots izveidot par publisku, daudzfunkcionālu ārtelpu, vienlaikus ievērojot Kuldīgas pilsētā raksturīgos ainavu telpas principus. Pagalma labiekārtojuma koncepcija, kas izstrādāta, sadarbojoties ar ainavu arhitektūras projektēšanas darbnīcu «Alps», paredz izcelt Kuldīgas vēsturisko saikni ar kino pasauli, pagalma iesegumā kartējot Kuldīgas pilsētas un novada filmogrāfiju. «MARK arhitektu» vīzijā Kuldīgas kultūras centrs iekļauts arī Alekšupītes gājēju promenādes maršrutā, to paturpinot ar pieturvietām pie kultūras centra iekšpagalma, Annas baznīcas un Dzirnavu dīķa.

Metu konkursa žūrijā piedalījās Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis Jānis Dripe, Mantojuma pārvaldes pārstāve Liesma Markova, Kuldīgas būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone, kā arī pārstāves no Kuldīgas novada domes un Kuldīgas kultūras centra. Metu konkurss par Kuldīgas kultūras centra ēku un pagalma pārbūvi un atjaunošanu norisinājās jau trešo reizi, jo iepriekš piedāvātie risinājumi nav pilnībā apmierinājuši funkcionālās prasības. Kuldīgas dome cer uz tālāku sadarbību ar «MARK arhitekti» un plāno būvniecību sākt nākamajā gadā.

Ar pilniem konkursā piedāvātajiem projektiem iespējams iepazīties Kuldīgas pašvaldības mājaslapā.