Grāmatas dizains — «Carla+Kārlis». Foto — Lauris Aizupietis

Arhitektu Evelīnas Ozolas un Matīsa Groskaufmaņa sastādītā grāmata «Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā» skaidro dzīvokļa lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārskatāmā nākotnē.

Ziņas Fold 20. marts, 2019

Grāmata «Kopā un atsevišķi» ir turpinājums ekspozīcijai «Together and Apart», kas 2018. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas arhitektūras biennālē, pievēršoties daudzdzīvokļu namu izpētei.  Piecpadsmit esejās un bagātīgos arhīvu materiālos ne tikai apskatīta daudzdzīvokļu namu vēsture Latvijā, bet arī kritiski izvērtēta to loma aktuālu demogrāfijas, vides un politikas izaicinājumu kontekstā.

Starp pētniecisko rakstu autoriem ir vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, kurš analizē dzīvokļu celtniecības un ideoloģijas attiecības padomju periodā. Arhitektūras kritiķe Ieva Zībārte apskata mājokļa iekārtošanas padomu evolūciju Latvijas modernajā presē. Ekonomists Pēteris Strautiņš un arhitekte Linda Leitāne–Šmīdberga raksta par pavisam nesenu vēsturi — pirmskrīzes dzīvokļu projektēšanas un kreditēšanas burbuli. Izdevuma redaktori Evelīna Ozola un Matīss Groskaufmanis savās esejās pievēršas sarūkošas un novecojošas sabiedrības, pieejamu mājokļu un daudzdzīvokļu namu renovācijas jautājumiem.

Izdevumā atrodama arī Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sērija, kas atspoguļo daudzdzīvokļu namu daudzveidību mūsdienu Latvijas ainavā, kā arī Sandera Etemas (Sander Etema) ilustrācijas anekdotēm par mainīgo dzīvokļa lomu dažādos laikmetos. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur nevis diagnosticējot, bet iztēlojoties vairāki arhitektūras praktiķi un apvienības piedāvā vīzijas par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas.

Grāmata pieejama veikalos «Mr. Page» un «Valters un Rapa», galerijās «Istaba» un ISSP, kā arī pasūtāma internetā «Valters un Rapa» un ISSP vietnēs.

Grāmatas iznākšanu pavada izstāde «Kopā un atsevišķi», kas ļauj iepazīties ar daļu no Latvijas paviljona 2018. gada Venēcijas arhitektūras biennālē. Tā vēl līdz 27. martam skatāma ISSP Galerijā Rīgā.

 

Grāmatas redaktori:

Matīss Groskaufmanis un Evelīna Ozola

Grāmatas autori:

Blažejs Čuba (Błażej Czuba), Ivars Ījabs, Reinis Hofmanis, Ilze Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Kārlis Ratnieks, Kārlis Sils, Linda Leitāne–Šmīdberga, Pēteris Strautiņš, Renāta Tiščuka (Renata Tyszczuk), Ieva Zībārte, Toms Kokins, «Sampling», «MADE arhitekti», «Ruume arhitekti», «Gaiss», Niklāvs Paegle, Sanders Etema (Sander Ettema).

Izdevējs:

FOLD sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu. Grāmata «Kopā un atsevišķi» izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.