Skice kaklasaites audumam, Sigismunds Vidbergs, 1950. gadi

No 11. jūlija līdz 29. septembrim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) būs skatāma muzeja trīsdesmit gadu jubilejai veltīta izstāde «Redzēts – Neredzēts – Izredzēts», kas veidota kā stāstu cikls par to, kā priekšmeti nonāk muzejā. Lielākā daļa ekspozīcijai atlasīto darbu publikai tiks demonstrēti pirmo reizi.

Ziņas Fold 4. jūlijs, 2019

DMDM tika atklāts 1989. gada 6. jūlijā, un šogad tas svin trīsdesmito dzimšanas dienu. Par muzeja mājvietu kalpo valsts nozīmes 13. gadsimta arhitektūras piemineklis — Svētā Jura baznīca. Visu šo laiku DMDM ir bijis uzticīgs saviem galvenajiem uzdevumiem — izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos.

Jubilejas izstāde «Redzēts – Neredzēts – Izredzēts» veidota kā stāstu cikls par to, kā priekšmeti nonāk muzejā. Šie ienākšanas ceļi ir atšķirīgi, un tos nosaka dažādi faktori: valsts kultūrpolitikas nostādnes, ekonomiskā situācija, vērtību un prioritāšu izmaiņas krājuma komplektēšanas politikā, arī dažādas nejaušības. Trīsdesmit gadu laikā mūsu valstī un sabiedrībā ir notikušas daudzas pārmaiņas, kas ietekmējušas muzeja attīstību. Tagad DMDM vēlas kompleksi palūkoties uz šo jautājumu kopumu, domājot par muzeja un krājuma nākotnes perspektīvu.

DMDM pamatkrājumā glabājas 11 928 vienības, bet pastāvīgajā ekspozīcijā iespējams iepazīties tikai ar 522 priekšmetiem. Faktiski apmeklētājs redz vien nelielu daļu no apjomīgās kolekcijas, tādēļ muzejam svarīgi ir stāstīt sabiedrībai par procesiem, kas notiek «aisberga» neredzamajā daļā, padarīt tā krājuma darba specifiku atvērtāku un plašāk pieejamu.

Izstāde veidota pēc atklātā krājuma principa. DMDM kolekciju glabātāju atlasītie eksponāti (vairāk nekā 70 vienības) grupēti pēc to stāsta par nonākšanu muzejā. Lielākā daļa dāvinājumu, iepirkumu, restaurēto priekšmetu, atgūto vērtību un nejaušo atradumu publikai tiks demonstrēti pirmo reizi.

Izstādes projektu virza DMDM vadītāja Inese Baranovska, darba grupā strādā muzeja ekspertes Velta Raudzepa, Dace Ļaviņa, Rūta Rinka un Ieva Zvejniece. Izstādes scenogrāfiju veido mākslinieks Kristians Brekte.

 

Izstāde «Redzēts – Neredzēts – Izredzēts» no 11. jūlija līdz 29. septembrim būs apskatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Skārņu ielā 10, Rīgā. Atklāšana — 10. jūlijā plkst. 18.00. Plašāka informācija par izstādi un pavadošajiem pasākumiem atrodama DMDM mājaslapā.