Vizuālā identitāte — «Associates, Partners et Sons»

7. un 8. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starptautiska arhitektūras un vides plānošanas konference «Migrācijas arhitektūra» («Architecture of Migration»), kuras fokusā būs Baltijas jūras reģiona valstu vienotā, bet reizē neviendabīgā kopaina, uzsverot gan iekšējās, gan ārējās migrācijas procesus un kopsakarības ar plašāku ģeogrāfiju.

Ziņas Fold 24. jūlijs, 2019

Migrācija ir sena parādība, tomēr tieši pēdējos gados tā radījusi vislielākos izaicinājumus pasaulē kopumā. Par galvenajiem migrācijas cēloņiem un iemesliem uzskatāmi karadarbība un politiskā nestabilitāte, vajāšana reliģisko vai politisko uzskatu dēļ, ekonomiskie apsvērumi, nabadzība, klimata pārmaiņas, kas padara neapdzīvojamas atsevišķas teritorijas, bet tikpat būtiska daļai populācijas ir «atvērtās pasaules» piedāvātā iespēja brīvi ceļot, izvēlēties valsti dzīves vietai vai izglītības iegūšanai.

Konferences «Migrācijas arhitektūra»  mērķis ir veidot pēc iespējas daudzveidīgu skatījumu uz migrāciju kā globālu parādību, analizējot to no ģeopolitisko, telpisko un sociālo pārmaiņu pozīcijām, piemēram, akcentējot nodomus Arktikas izmantošanā, Baltijas jūras urbanizācijas procesus, dekonstruējot robežas jēdzienu, pētot digitālās infrastruktūras tīklojumus un ātrgaitas transporta savienojumus, analizējot pilsētu un lauku mijiedarbību iekšējās migrācijas rezultātā. Tāpat šķiet interesanti spekulatīvi domāt par nākotni apsverot ideju par starpplanētu migrāciju, jo dzīve uz zemes pašreizējā intensitātē ilgtermiņā var radīt nevēlamas sekas. Arhitekti jau sākuši vizualizēt, kā varētu izskatīties dzīvojamā vide uz Marsa.

Fokusā — Baltijas jūras reģions

Nosakot konferences tēmu, Latvijas Arhitektu savienība vēlas iezīmēt Rīgu kā vitālu starptautisko sakaru centru globāli nozīmīgu tēmu risināšanā. Konferencē uzsvars tiks likts uz Baltijas jūras reģiona valstu kopējo ekosistēmu, kā arī tiks izcelta citu valstu unikālā pieredze izpratnes veidošanai par procesiem, ko iniciē mobilitāte — cilvēku, transporta, preču, pakalpojumu, datu un citas plūsmas.

Plānotais pasākums būs nozīmīgs notikums arhitektūras nozarē Baltijā. To organizē Baltijas Arhitektu savienību asociācija — Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas Arhitektu savienībām. Divu dienu konferences programmu papildinās Starptautiskās Arhitektu savienības (Union International des Architectes, UIA) I un II reģiona pārstāvju tikšanās, ikgadējā Baltijas Arhitektu savienību asociācijas (Baltic Architects Union Association, BAUA) arhitektūras skolu absolventu balvas pasniegšana, diskusijas un citi saistītie notikumi nedēļas garumā. Aicinot uz pasākumu Starptautiskās Arhitektu savienības delegācijas, arhitekts un Latvijas Arhitektu savienības prezidents Juris Poga akcentē, ka nepieciešams veicināt pārrobežu sadarbību, atvērtu un efektīvu komunikāciju starp organizācijām un profesionāļiem veiksmīgai arhitektūras un plānošanas politikas virzībai.

Konferences kuratores Dina Suhanova un Dagnija Smilga ir starptautiski strādājošas arhitektes, kas vēlas paplašināt migrācijas jēdzienu un dekonstruēt tā ierasto izpratni. «Plānotais pasākums ir iespēja Latvijai pozicionēt sevi starptautiskā kontekstā, rezonējot ar globāli aktuālu tēmu — migrāciju — parādību, kas raisa virkni jautājumu un izaicinājumu,» uzsver kuratores. «Migrācija saistāma ar visaptverošiem urbanizācijas un mobilitātes procesiem — ar to kā parādību jau no cilvēces pirmsākumiem saskaras ne tikai atsevišķi reģioni, bet pasaule kopumā. Mums šī konference ir iespēja veidot nebijušu zināšanu bāzi, lai reaģētu uz jauniem izaicinājumiem un modelētu Baltijas kopienu jaudpilnai un ilgtspējīgai nākotnei.»

Lektori

Konferencē uzstāties aicināti starptautiski atpazīstami eksperti — «Migrant Journal» redaktors un pētnieks Justiniāns Tribilons (Justinien Tribillon), dizainere Irēne Strakuci (Irene Stracuzzi), arhitektūras vēsturnieks un Igaunijas Mākslas akadēmijas rektors Marts Kalms (Mart Kalm), arhitekts, pētnieks un kurators Ignacio G. Galāns (Ignacio G. Galán), arhitekte un ilgtspējības standartu eksperte no «Gensler» — Kirstena Ričī (Kirsten Ritchie), arhitekts un «Hosoya Schaefer Architects» partneris Markuss Šēfers (Markus Schaefer), arhitekts un «Crimson Architectural Historians» partneris Maiks Emeriks (Mike Emmerik), urbāniste no «UrbanLab» — Keiti Kļaviņa (Keiti Kljavin), Viktorijas un Alberta muzeja programmu kuratora Menīša Kellaja (Meneesha Kellay), bijušais «ArchDaily» redaktors, tagad «ArkDes» Stokholmā kurators Džeims Teilors–Fosters (James Taylor–Foster), «Lablab» pētniecības un dizaina ideju laboratorijas vadītājs Daniels Urejs (Daniel Urey), «Part» arhitekte, pētniece un kuratore Sille Pilaka (Sille Pihlak) un citi.

Konferenci aicināts apmeklēt ikviens interesents, bet tās galvenā mērķauditorija ir arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļi, telpiskās plānošanas un satiksmes speciālisti, pētnieki, akadēmiķi un studenti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, politikas veidotāji un viedokļu līderi, vietējo un starptautisko valsts un pārvaldes institūciju pārstāvji, attīstītāji un privāto nozaru pārstāvji, kas ikdienā darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, satiksmes, būvniecības, ražošanas un saistītās nozarēs. Plānots, ka pasākumu apmeklēs ap 400 dalībnieku.

 

Plašāka informācija par programmu un biļetes pieejamas konferences mājaslapā. Pasākuma aktualitātēm var sekot arī Facebook, Twitter un Instagram. Konference «Migrācijas arhitektūra» šī gada 7. un 8. novembrī notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Līdz 14. augustam iespējams iegādāties «early birds» biļetes par samazinātu cenu.