Grāmatas dizains un foto — Aleksejs Muraško

Tartu Mākslas muzejs un kuratoru platforma «Blind Carbon Copy» sadarbībā ar dizaineri Alekseju Muraško izdevuši foto grāmatu «Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture», kas ir unikāls pirmizdevums par Latvijas un Igaunijas agrīnajām fotogrāfēm.

Ziņas Fold 22. decembris, 2020

Foto grāmata «Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture» ir paplašināts turpinājums tāda paša nosaukuma izstādei, kas šovasar bija skatāma Tartu Mākslas muzejā Igaunijā. Ilustratīvi bagātais izdevums stāsta par desmit agrīnajām fotogrāfēm, kuras strādājušas Latvijas un Igaunijas teritorijā 20. gadsimta sākumā un starpkaru periodā. Grāmatā iekļauts plašs vizuālā mantojuma klāsts no dažādu Latvijas un Igaunijas muzeju un privātajiem arhīviem, kā arī izstādes dokumentācijas ar trīs mūsdienu mākslinieku darbiem, kas apcer pazaudēto un novārtā atstāto mūsu kopīgajā vizuālajā vēsturē.

 

Izstādes kuratori un grāmatas sastādītāji Šelda Puķīte (Latvija) un Indreks Grigors (Igaunija) stāsta: «Sieviešu vēstures pētniecība iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē, un arī Baltijas valstis cenšas sniegt savu ieguldījumu, līmējot kopā saglabājušos vēsturiskos fragmentus, lai varētu noskaidrot sieviešu stāstus un apzinātu atstāto mantojumu. Daži no šiem stāstiem izrādās ļoti nozīmīgi mākslas vēstures kontekstā, citi savukārt kalpo kā nelieli, bet svarīgi paplašinājumi redzējumam par mūsu kopīgo pagātni. Līdzīgi kā daudzās citās jomās un profesijās, vēstures grāmatās sievietes fotogrāfes ir grūti atrast. Mēs ceram, ka šis izdevums kļūs par būtisku precedentu, lai, izsakoties grāmatas mākslinieka Alekseja Muraško vārdiem, «atrastu šo sieviešu pazaudētās sejas», kā arī veidotu plašāku un iekļaujošāku skatījumu par fotogrāfijas un mākslas vēsturi kopumā.»

 

Grāmatas izdevēji ir Tartu Mākslas muzejs un platforma «Blind Carbon Copy», veidojot sadarbību starp atmiņu institūciju un laikmetīgās mākslas organizāciju. Grāmatas dizaina un apstrādes autors ir starptautisku atzinību guvušais grāmatu mākslinieks Aleksejs Muraško. Grāmata iespiesta un iesieta Jelgavas tipogrāfijā, izdevuma vāks iespiests tipogrāfijā «Veiters».

 

Šo grāmatu nebūtu iespējams izdot bez daudzu pētnieku un institūciju ieguldītā darba un atbalsta. Autori izsaka īpašu pateicību Fotogrāfijas muzejam Tallinā, Vīlandes muzejam, Hījumā muzejam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, īpaši Laumai Lanceniecei, Latvijas Fotogrāfijas muzejam, īpaši Mairai Dudarevai, Gunai Ševkinai un Sandim Zaķim, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejam, īpaši Ilzītei Ozoliņai, Rīgas Fotogrāfijas biennālei 2020, īpaši Ingai Brūverei, kā arī Herki Helves, Katrīnai Teivanei-Korpai, Pēterim Korsakam, Helgi Põllo un Tanel Verk. Grāmata iznākusi ar Igaunijas Kultūrkapitāla fonda, Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda un «Arctic Paper» finansiālo atbalstu.

 

Foto grāmata ir sastādīta latviešu, igauņu un angļu valodā un šobrīd pieejama ISSP interneta veikalā, atsevišķi sazinoties un veicot pasūtījumu grāmatnīcā «Mr. Page», kā arī projekta «Silver Girls» mājaslapā.