Krišna Murari (Krishna Murari), «Skābeklis», 2011. Foto — Māris Lapiņš

Mākslas centrs «Zuzeum» vēris durvis pēc koronavīrusa pandēmijas ierobežojumu atcelšanas un aicina uz jaunu izstādi «Apmetnis un duncis. Indijas izdomātie laiki». Ar glezniecības, grafikas un tēlniecības darbiem no Zuzānu kolekcijas izstāde iepazīstina ar mākslas radīšanas apstākļu un disciplīnu daudzveidību Indijas mūsdienu mākslā.

Ziņas Fold 15. jūnijs, 2021

Izstādes kurators, Londonā dzīvojošais mākslas, kultūras un globālo vēstures krustpunktu pētnieks Šahīns Merali (Shaheen Merali), Zuzānu kolekcijas mākslu no Indijas atklāj kā stāstu par mākslinieku attiecībām ar mūsdienu Indiju četrās daļās. Izstādes pirmajā daļā ar nosaukumu «Ieloce» viņš iepazīstina ar Zarinu Hašmi (Zarina Hashmi), Nalini Malani, K. M. Madhusudhananu un citiem māksliniekiem, kuri uzskatāmi par mentoriem visiem pārējiem, un savu unikālo pieeju izstrādājuši tradicionālās glezniecības un grafikas formātā, veidojot sāpīgus un nereti niknuma pilnus tēlus, kas sakņojas personīgajā pārliecībā un atmiņās.

Izstādes otrā daļa «Aplis» apkopo vidējās un jaunākās paaudzes mākslinieku metaforisko skatījumu uz pasauli, kurā ciems, mazpilsēta, metropole, stāvoklis valstī vai kontinentā miljardiem cilvēku ir vienlaikus lāsts un dāvana. Aplis — noslēgta, taču nebeidzama riņķa līnija, attīstības ceļš, debesis un patvērums ir arī izstādes arhitektūras centrālais elements. Šajā daļā skatāmi Ratīša T. (Ratheesh T.), Zakira Huseina (Zakkir Hussain), Sidži Krišnanas (Siji Krishnan) un citu mākslinieku darbi.

 

Izstādes projekta un «Zuzeum» izstāžu vadītāja Ieva Zībārte skaidro: «Arhitektūra izstādē redzamās Indijas mākslas naratīvā ielaužas vairrākkārt, jo dabai atņemtās urbānās un agrārās teritorijas, spontānā Indijas vide, robežu un cilvēku pārvietošanās un tai pretnostatītā savas mājas, istabas vai gultas intimitāte ir daudzu izstādes mākslinieku uzmanības objekts.» Izstādes iekārtojuma arhitekte Evelīna Ozola šo interesi pastiprinājusi ar metāla paneļiem, indigo krāsā batikotām kokvilnas tauvām, moskītu tīkla asociatīvo patvērumu un fluīdu izstādes tēmu izkārtojumu, ļaujot apmeklētājam veidot intuitīvu savienojumu ar izstādes darbiem.

 

Līdzīgi kā izstādes «Apmetnis un duncis. Indijas izdomātie laiki» intriģējošais nosaukums, arī trešā un ceturtā izstādes daļa — «Savērpums» un «Pagrieziens» — pēta Indiju kā būtni, kas maskējas. Vērošana, maskēšanās, atspulgi un tumsas tēli ilustrē kā izstādes nosaukumu, tā izstādes arhitektūras ideju. Uz grīdas spocīgas ēnas met kokvilnas tauvas un ik pa laikam pamanāms kāds neskaidrs atspulgs metāla paneļos. «Savērpums» un «Pagrieziens» iepazīstina ar māksliniekiem Bālu R. (Baalaa R.), Anupamu Roju (Anupam Roy), Sakši Guptu (Sakshi Gupta), Dilipu Čobisa (Dilip Chobisa) un citiem.

 

Izstādes kurators Šahīns Merali: «Izraugoties nosaukumu izstādei, viens no maniem mērķiem bija ļaut vārdiem «apmetnis un duncis» veidot alūzijas, atsauces un sasauces tajā valstībā, kur darbojas iztēle. Bija svarīgi pastiprināt baiļpilno sajūtu, ka tevi vajā valsts, ka pastāv pilsonisko sabiedrību pievēršanās vardarbībai, un veicināt izpratni par šīm problēmām, kur vienīgais risinājums ir savu reakciju vai darbu veidot kā simbolisku vidutāju.»

 

Izstādē apskatāmi 57 darbi no Zuzānu kolekcijas, divas režisores Natašas de Betakas (Natasha de Betak) filmas un Parīzē dzīvojošā mākslinieka Debeša Gosvami (Debesh Goswami) īpaši izstādei veidota instalācija «Pavasaris» brīvdabas skulptūru dārzā.

 

«Zuzeum» komanda uzsver, ka mākslas centrs nodrošina apmeklētājiem un darbiniekiem drošu vidi. Ieejas biļetes ir iespējams iegādāties tiešsaistē mākslas centra mājaslapā, kā arī ēdienu piegādes lietotnē «Wolt».