Attēls — Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Lietuvas izstrādājusi rokasgrāmatu, kurā apkopotas deviņas praktiskas metodes, kas organizācijām var palīdzēt plānot, īstenot un aprakstīt pozitīvās pārmaiņas, ko tās vēlas radīt sabiedrībā. Materiāls bez maksas pieejams latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu valodā.

Teorija Fold 14. jūnijs, 2022

Rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu mērķtiecīgi un jēgpilni plānot, ieviest, izmērīt un uzlabot organizāciju darbību, palielināt to pozitīvo sociālo ietekmi un samazināt aktivitāšu iespējamās negatīvās sekas. Lai gan rokasgrāmatas mērķauditorija ir organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, tajā aprakstītie rīki ir piemēroti jebkurai organizācijai.

Metodes sociālās ietekmes pārvaldībai

  1. Problēmas koks — plānošanas procesā palīdz sistemātiski analizēt risināmo problēmu cēloņus un sekas.
  2. Risinājuma koks — palīdz sasniegt organizācijas mērķus, un saprast, kāda būs plānoto aktivitāšu ietekme.
  3. Ieinteresēto pušu karte — palīdz noskaidrot, kas ir tās ieinteresētās puses — organizācijas, iestādes un cilvēki —, kurām būtu jāpievērš lielāka uzmanība, lai sasniegtu organizācijas mērķus.
  4. Lietotāja pieredzes izpēte — palīdzēs izprast aktivitātēs iesaistīto cilvēku pieredzi, lai turpmāk to veidotu pēc iespējas pozitīvāku.
  5. Pārmaiņu teorija — palīdz noskaidrot, vai ietekmes mērķa sasniegšanas plāns patiešām darbosies.
  6. Ietekmes indikatoru saraksts — palīdz saprast, izvēlēties vai izveidot atbilstošus indikatorus, lai pārliecinātos, ka organizācijas darbs tiešām sniedz pozitīvu ietekmi.
  7. Pētniecības metožu saraksts — iepazīstina ar veidiem, kā apkopot informāciju, lai izvērtētu, vai organizācija sasniedz savus izvirzītos mērķus.
  8. Sociālās ietekmes pārvaldības plāns — palīdz sekot līdzi ietekmes mērīšanas un izvērtēšanas aktivitātēm.
  9. Organizācijas modeļa audekls — palīdz izprast, izstrādāt un aprakstīt, kādu ieguldījumu organizācija sniegs sabiedrībai un kā tā piesaistīs nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus, lai sekmīgi turpinātu darbu.

 

Rokasgrāmatā aprakstītas gan pašas metodes un to jēga, gan norādīts, kurā no posmiem — plānošanas, īstenošanas vai izvērtēšanas — konkrētais rīks būtu jāizmanto. Aprakstīti arī metožu galvenie soļi un dažādas sarežģītības pakāpes, kurās metodes var īstenot. Katrai no tam pieejami arī piemēri, darba materiāli un video angļu valodā, kurā paskaidrots, kā šo metodi lietot.

 

Daudzas no rokasgrāmatā iekļautajām metodēm tiek lietotas jau gadu desmitiem un ir kļuvušas par vispārzināmiem ietekmes pārvaldības un analīzes rīkiem. Materiālā izmantotas arī pakalpojumu dizaina veidošanas metodes un biznesa modeļa audekla metode, kas grāmatā pielāgota jaunatnes organizāciju vajadzībām.

 

Grāmata bez maksas pieejama LSUA mājaslapā latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu valodās. Tai pieejama gan lejuplādējama PDF versija, gan versija tiešsaistē, kura ir ērtāk lietojama.

 

Grāmatas veidošanā un testēšanā piedalījušies: LSUA, pētniecības un ietekmes konsultāciju uzņēmums «Stories of Impact» no Igaunijas, Latvijas Jaunatnes padome, Lietuvas nevalstiskā organizācija «Geri norai» un Igaunijas Jaunatnes padome. Rokasgrāmata izstrādāta projektā «Baltic: Youth: Impact:», kas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas «Erasmus+ Jaunatne darbībā» atbalstu.