Attēls — «Nomad architects»

«Nomad architects» veikuši izsmeļošu priekšizpēti, izskatot iespēju caur apritīgu renovāciju pārvērst daudzdzīvokļu ēku Ziepju ielā 11, Rīgā īres namā daudzbērnu ģimenēm. Apzinot ēkas atjaunošanas potenciālo materiālu plūsmu, piedāvāti divi renovācijas scenāriji.

Ziņas Fold 7. septembris, 2022

1970. gadā celtais nams Ziepju ielā 11 agrāk funkcionējis kā dienesta viesnīca trolejbusu parka darbiniekiem un sociālo grupu dzīvojamā ēka. Tomēr kopš 2018. gada tā ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī un neapdzīvota. Lai apturētu turpmāko ēkas stāvokļa pasliktināšanos, paredzēts īstenot būves atjaunošanas darbus, izveidojot divus dienas aprūpes centrus un pašvaldības īres dzīvokļus, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, un labiekārtojot ēkas apkārtni.

 

Pašvaldībai piederošā ēka ir pirmais aprites ekonomikas principos balstītais būvniecības projekts Rīgā un Latvijā. Kā pirmo soli «Rīgas enerģētikas aģentūra», kas ir projekta iniciators, arhitektu birojam «Nomad architects» pasūtījusi priekšizpēti, kas kalpos kā bāze, pret ko salīdzināt pretendentu piedāvājumus projekta īstenošanas laikā.

 

Priekšizpētes laikā definēti un salīdzināti divi iespējami renovācijas scenāriji, analizējot trīs aspektus: ēkas lietotāju fiziskais un sociālais komforts, ēkas pilnā dzīves cikla izmaksas un tās ietekme uz vidi visā dzīves ciklā. Abi izskatītie scenāriji paredz pēc iespējas mazāku demontāžas darbu apjomu un plašu dzīvokļu daudzveidību.

«Svarīgi apzināties, ka aprites ekonomika nebeidzas ar vienu renovāciju, jaunas ēkas uzbūvēšanu vai demontāžu. Aprites ekonomika nozīmē vairākkārtēju materiālu plūsmu apritē, pēc iespējas saglabājot tos augstvērtīgākā kvalitātē. Tieši tādēļ īpaša uzmanība pievēršama informācijas tālākai nodošanai ēku lietotājiem un apsaimniekotājiem. Tāpēc priekšizpētes atspoguļošanai tika izvēlēts attiecīgs grafiskais noformējums, kas padara informāciju izmantojamu ne tikai procesā iesaistītajām pusēm, bet arī plašākai sabiedrībai. Šis arī ir galvenais iemesls plašajam ilustrāciju klāstam, kas palīdz izprast aprakstītos jautājumus un iegūtos datus,» komentē priekšizpētes autori «Nomad architects». Projekta nākamais solis ir iepirkuma sagatavošana, ko vada «Rīgas enerģētikas aģentūra».

 

Viens no renovācijas variantiem paredz saglabāt centrālo gaiteni kā ēkas oriģinālajā projektā un piedāvā privātu balkonu izveidi ēkas garenfasādēs. Otrs renovācijas scenārijs piedāvā izveidot iekļuvi dzīvokļos no āra galerijas, kas nodrošina patīkamu satikšanās vietu un stiprina kopības sajūtu starp īrniekiem. Renovācijas scenārijos analizēti saules enerģijas risinājumi, esošo nesošo konstrukciju saglabāšanas iespējas un demontāžas laikā iegūto resursu atkārtota izmantošana.

 

«Nomad architects» veiktā ēkas pārbūves priekšizpēte pēc aprites ekonomikas principiem sākta projekta «Pāreja uz aprites ekonomiku pilsētbūvniecībā» («URGE») ietvaros sadarbībā ar «Rīgas enerģētikas aģentūru» un Rīgas Tehnisko universitāti, kuras studenti piedalījās materiālu auditā. Projekts izstrādāts saskaņā ar vadlīnijām apritīgai būvniecībai, par ko rakstījām iepriekš. Ar pilnu priekšizpētes saturu iespējams iepazīties šeit.