«Mousserons» — Anastasia Kuznetsova, Amirhossein Rezaeicherati, Merlina Stephens Dupeyron

10. un 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notiks pirmais LMA Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) organizētais starptautiskais simpozijs «(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā». Divu dienu programmā starptautiski pētnieki un profesionāļi piedāvās savu skatījumu uz radošām, starpdisciplinārā praksē balstītām pētniecības metodēm.

Ziņas Fold 3. novembris, 2022

Simpozijā «(Būvējot) jaunas perspektīvas» tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par kritiskuma lomu laikmetīgajā mākslas, arhitektūras un dizaina pētniecībā un radošo pētījumu spēju reaģēt uz šodienas aktualitātēm. Lektori stāstīs, kā dažādas teorētiskās perspektīvas var palīdzēt pārvarēt tradicionālos bināros dalījumus — nošķīrumu starp subjektu un objektu, urbāno un rurālo, dzīvo un nedzīvo, arhitektūru un tās lietotājiem, algoritmisko pārvaldību un tās ētiskajām dimensijām.

 

Pulcējot divdesmit piecus arhitektūras, dizaina un mākslas pētniekus un praktiķus, simpozijs četrās tematiskās sesijās pievērsīsies (post)digitālajam un (post)humānajam kontekstam, kurā tiek veikts pētnieciskais darbs, kā arī stratēģijām, kas varētu veicināt domāšanas pārmaiņas un iespējamu radikālu prakses pārveidošanu nākotnē.

 

Sesijā, kas pievērsīsies telpiskām praksēm krīzes apstākļos, tiks meklētas atbildes un jautājumu, kā praksē balstīta pētniecība ļauj veidot jaunas nozīmes vai pat kļūt par aktīvu spēku katastrofas situācijās, piemēram, Ukrainas kara kontekstā. Urbāniste un pilsētplānotāja Anastasija Ponomarjova (Anastasiya Ponomaryova, Ukraina) stāstīs par pieredzi «Co–haty» projektā — kolektīvā NVO iniciatīvā, kas šobrīd nodrošina mājokļus Ukrainas kara bēgļiem, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem, pašvaldībām un māju īpašniekiem.

 

Debatēs par ainavas un identitātes attiecībām pētnieki un mākslinieki, t.sk. Andris Eglītis un Kristaps Epners no Latvijas, sniegs ieskatu dažādās izpratnēs par ainavu kā resursu savā radošajā praksē. Katrai sesijai sekos paneļdiskusija, kurā starptautiskie dalībnieki dalīsies pieredzē un skatupunktos, sarunā iesaistot arī auditoriju.

 

Simpozija programma pieejama šeit.

Vieslektoru lekcijas

Simpozijā gaidāma trīs vieslektoru uzstāšanās. Lekcijā «Kādēļ ekoloģija ir svarīga» 10. novembrī plkst. 10.00 arhitekte, pedagoģe, pētniece un arhitektūras biroja «Tactile Architecture» vadītāja Lisa Kristīne Vernere (Liss Christine Werner, Vācija) uzsvērs ekoloģisko pārmaiņu radīto sociālo nevienlīdzību, piedāvājot jaunas, sistēmiskas arhitektūras stratēģijas, atsaucoties uz filozofu Bruno Latūru un kibernētikas zinātni. Lekcija sakņojas Verneres 25 gadu pieredzē, strādājot ar arhitektūru kā līdzekli, ar kura palīdzību iespējams ekoloģizēt sarežģītu dabas sistēmu tīklu.

 

Lekcijā «Lietu filozofija, transtekstualitāte un materiālu hermeneitika mākslā un dizainā» 10. novembrī plkst. 14.00 mākslinieks, dizainers un pētnieks, Viļņas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Julijons Urbons (Julijonas Urbonas, Lietuva) spekulēs par filozofijas materiālā pavērsiena plašāko nozīmi un tā pārsteidzošo, starpdisciplināro potenciālu. Lekcija pievērsīsies lietu filozofijas (thingly philosophy) konceptam, ietverot dažādas metodes, domu modeļus un pieejas, kas aizgūtas no zinātniskās fantastikas, spekulatīvā dizaina, futuroloģijas un mākslinieciskās prakses.

 

Lekcijā «Par pamanīšanas mākslu» 11. novembrī plkst. 10.00 pedagoģe, māksliniece un pētniece, sociālo prakšu pētniecības profesore Vilema de Kūninga Mišela Terana (Michelle Teran, Kanāda/Nīderlande/Vācija) analizēs kolektīvas atbalsta un solidaritātes prakses krīzes situācijās un to ilgtermiņa un ilgtspējas riskus un potenciālu. Terana jautā, vai papildus nenoliedzami nepieciešamām «ātrām» savstarpējās palīdzības praksēm piemēram, pārtikas bankām, atbalsta virtuvēm, neatliekamās palīdzības klīnikām un pagaidu patversmēm ir iespējamas arī citas pieejas un «lēni» risinājumi, kas aicina ikvienu iedziļināties sistēmisku problēmu sarežģītībā.

 

Simpozijs notiks angļu valodā. Apmeklēt pasākumu klātienē LMA K2 korpusa auditorijā aicināts ikviens interesents. Sekot līdzi pasākuma norisēm tiešsaistē varēs LMDA Facebook vietnē. Plašāka informācija par simpoziju un vieslektoriem, kā arī pilna pasākuma programma pieejama LMA mājaslapā.

 

LMA Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts dibināts 2021. gadā, tā vadošie pētnieki un simpozija programmas vadītāji ir Dr. Eva Zommeregere (Eva Sommeregger, Austrija) un Dr. Dītmārs Kērings (Dietmar Köring, Vācija). Simpozija norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Valsts pētījumu programmas «Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai» projekts «Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide».