Attēls — Ričards Znutiņš–Znutāns

Sadarbojoties Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes un Ventspils Augstskolas studentiem un pasniedzējiem, tapis mobilās pašpalīdzības lietotnes «Emori» prototips. Tās mērķis ir palīdzēt attīstīt un pilnveidot cilvēka emociju regulācijas prasmes ikvienam pieejamā veidā.

Ziņas Fold 1. decembris, 2022

«Emori» lietotnē iespējams izvērtēt un identificēt emociju pārvaldīšanas jeb regulācijas prasmes, ko lietotājs var uzlabot ar psiholoģiskiem vai mākslas metodēs balstītiem uzdevumiem. Izmantojot «Emori» iekļauto garastāvokļa novērotāju, iespējams mācīties emocijas atpazīt un nosaukt tās vārdā. Vienlaicīgi lietotne var kalpot arī kā pētniecības platforma, kas ļauj iegūt un analizēt datus par Latvijas iedzīvotāju emociju regulācijas prasmēm.

 

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātē studējošo pētījumiem daļai Latvijas iedzīvotāju raksturīgas emociju regulācijas grūtības, piemēram, ierobežota spēja apzināties, izprast un apvaldīt nepatīkamas emocijas. Ņemot vērā to, ka daļai sabiedrības nav iespējas klātienē apmeklēt speciālistus, mobilā lietotne var piedāvāt finansiāli un fiziski pieejamu palīdzību emocionālo prasmju attīstīšanā. Tomēr «Emori» veidotāji uzsver, ka lietotne neaizstāj profesionāla terapeita konsultācijas.

Projektā sadarbojās trīs augstskolas, to mācībspēki un studenti. Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāvēja docētāji Liene Jākobsone, Barbara Ābele, Matīss Zvaigzne un Markus Rožkalns, kā arī funkcionālā dizaina studenti Džūlija Ekuse, kura veidoja procesa un interaktīvo dizainu, Dārta Galiņa — UX/UI dizainu, Ričards Znutiņš–Znutāns — ilustrācijas un zīmolu, Sandra Sugako — veica satura izpēti un testēšanu. Rīgas Stradiņa universitātes komandā darbojās profesore Kristīne Mārtinsone un lektore Inese Paiča, kā arī maģistra studiju programmas «Mākslas terapija» studentes Maruta Linuža un Inga Iejava. Lietotnes izstrādē piedalījās arī Ventspils Augstskolas docētāja Karīna Šķirmante un programmēšanas students Jānis Vīksne.

 

«Emori» lietotnes saturs ir klīniski aprobēts un empīriski pamatots. Satura izveidē ir iesaistīti kā veselības aprūpes speciālisti, tā arī dizaina praktiķi un topošie speciālisti, turklāt katrā dizaina izstrādes posmā tika iesaistīti potenciālie lietotāji. «Emori» veidotāji norāda, ka šis ir pirmais tāda veida projekts Latvijā. Balstoties dizaina pētījumos un metodēs, zinātniskais saturs ticis pārveidots viegli uztveramā, interaktīvā un draudzīgā dizainā, tādējādi radot pieejamu psiholoģisko atbalstu pēc iespējas plašam cilvēku lokam.

Lietotnē redzamā informācija izkārtota, nepārslogojot lietotāju ar vairākām funkcijām vienlaicīgi. Aptauju sadaļā izmantoti spēļu elementi, kas palīdz noturēt uzmanību atbilžu sniegšanas laikā. Praktiskie uzdevumi lietotnē sagrupēti pēc līdzīgām iezīmēm, izveidojot piecas dažādu uzdevumu veidnes, tā ļaujot pēcāk pievienot arvien jaunus uzdevumus. Lai lietotāju motivētu «Emori» izmantot regulāri, tika izveidota motivācijas sistēma, kas ļauj vākt punktus un prasmju žetonus, kā arī apkopo rezultātus un statistiku.

 

«Emori» rotaļīgā vizuālā valoda attēlo emociju daudzveidību. Ričards Znutiņa–Znutāna veidotās ilustrācijas izmanto ķermeņa valodu, krāsas un vienkāršas, aplikācijām līdzīgas formas, lai raisītu lietotājā emocijas. Ņemot vērā, ka lietotnes centrā ir cilvēks, tā tēls ietverts arī «Emori» logotipā.

 

 Šobrīd «Emori» ir prototipa stadijā, un lietotnes veidotāji cer piesaistīt finansējumu tās pabeigšanai.