Attēlā — CIRCE logo

Eiropas Radošās ietekmes pētniecības centrs (Creative Impact Research Centre Europe / CIRCE) piedāvā divas atbalsta programmas jaunajiem pētniekiem, praktiķiem, māksliniekiem, studentiem un uzņēmējiem, kuri meklē radošas un inovatīvas pieejas sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanai. Reģistrēties dalībai atbalsta programmās iespējams līdz 28. februārim, bet pieteikšanās noritēs līdz 10. martam.

Atbalsts Fold 16. februāris, 2023

Stipendiju programma

Ar stipendiju programmu CIRCE pulcē jaunos akadēmiķus, kā arī kultūras un radošo nozaru pārstāvjus no visas Eiropas, īpašu uzmanību pievēršot pretendentiem, kuri pēc «Brexit» veicina pieredzes apmaiņu ar jaunajiem ekspertiem no Lielbritānijas. CIRCE mērķis ir izcelt, pētīt un pārveidot radošo ekonomiku novatorisko spēku, izmantojot plašu viedokļu un perspektīvu klāstu. Stipendiju programma veidota, lai atbalstītu cilvēkus, kuri, neskatoties uz mūsu laika daudzajām krīzēm, sapņo par taisnīgu, iekļaujošu, daudzveidīgu, ilgtspējīgu un pret krīzēm noturīgu nākotni un aktīvi to veido, izmantojot kultūras un radošās ekonomikas instrumentus un potenciālu.

 

Kopumā sešu mēnešu laikā tiks piešķirtas 40 stipendijas, kuru ieguvēji laika posmā no aprīļa līdz septembrim katru mēnesi saņems 3800 eiro, lai strādātu pie sava projekta. Programmā tiks uzņemts vienāds skaits zinātnisko pētnieku un jauno uzņēmēju vai radošo profesionāļu līdz 35 gadu vecumam, kuri koncentrējas uz inovāciju pētniecību un kultūras un radošo industriju potenciālu Eiropā. Dalībniekiem jāstrādā pie projektiem, kur pārklājas biznesa un zinātnes, tehnoloģiju un netehniskās pasaules, mākslas un kultūras, izglītības un sociālās transformācijas jomas, un tajos gūtie secinājumi varētu veicināt gan produktu vai pakalpojumu attīstību, gan kalpot kā ieteikumi politikas veidotājiem.

 

Iespējamās darbības jomas:

 • Eiropas ideja — tās aktualitāte un noturība pēc «Brexit»;
 • Klimata pārmaiņas un vides degradācija — steidzama rīkoties un koordinēt procesu;
 • Globalizācija un daudzveidība — ceļā uz daudzveidīgu un iekļaujošu izaugsmi;
 • Sociālā nevienlīdzība, uz vērtībām un solidaritāti balstīta ekonomika — ceļā uz godīgāku sabiedrību;
 • Risinājumi pandēmijām — ietekmes samazināšana un novēršana;
 • Demogrāfiskās izmaiņas un novecojošas demokrātijas — pārvarēt problēmas un izmantot iespējas;
 • Tehnoloģijas, digitālā un sociālā pārveide — gatavošanās gaidāmajiem izaicinājumiem.

 

Lai pieteiktos stipendijai, līdz 28. februārim jāveic iepriekšēja reģistrācija CIRCE mājaslapā. Pieteikšanās stipendiju programmai ilgs no 1. marta līdz 10. martam.

Radošās ietekmes fonds

CIRCE Radošās ietekmes fonds atbalsta kultūras un radošo nozaru praktiķus, palīdzot īstenot vai attīstīt uzņēmējdarbības projektus, kuri pievēršas inovatīviem risinājumiem, kas palīdzētu risināt būtiskākās tagadnes un nākotnes problēmas. Kopumā Radošās ietekmes fonds finansēs 13 uzņēmējdarbības inovāciju projektus.Pieci projekti, kuru risinājumi ir pārbaudīti praksē (field–tested) un ir gatavi nākamajam attīstības solim saņems atbalstu līdz 200 000 eiro katrs. Savukārt astoņas projektu idejas, kuru autori tiecas nonākt pie projekta koncepcijas apliecinājuma (proof of concept), var pretendēt katrs uz 50 000 eiro.

 

Iespējamās darbības jomas:

 • Eiropas ideja — tās aktualitāte un noturība pēc «Brexit»;
 • Klimata pārmaiņas un vides degradācija — steidzama rīkoties un koordinēt procesu;
 • Globalizācija un daudzveidība — ceļā uz daudzveidīgu un iekļaujošu izaugsmi;
 • Sociālā nevienlīdzība, uz vērtībām un solidaritāti balstīta ekonomika — ceļā uz godīgāku sabiedrību;
 • Risinājumi pandēmijām — ietekmes samazināšana un novēršana;
 • Demogrāfiskās izmaiņas un novecojošas demokrātijas — pārvarēt problēmas un izmantot iespējas;
 • Tehnoloģijas, digitālā un sociālā pārveide — gatavošanās gaidāmajiem izaicinājumiem.

 

Lai pieteiktos atbalstam, līdz 28. februārim jāveic iepriekšēja reģistrācija CIRCE mājaslapā. Pieteikšanās Radošās ietekmes fonda atbalsta programmai ilgs no 1. marta līdz 10. martam.

 

Eiropas Radošās ietekmes pētniecības centrs (CIRCE) ir Eiropas ideju laboratorija, kas risina jautājumu par to, kā politika var atbalstīt kultūras un radošās industrijas un stiprināt to ietekmi Eiropā. Daudzus gadus vadošā loma kultūras un radošo nozaru politikas veidošanā bija Lielbritānijai, kur politiskie lēmumi par nozares turpmāko attīstību lielā mērā balstījās uz tās zinātniskajiem novērtējumiem. Pēc «Brexit» CIRCE kopā ar ekspertiem no Lielbritānijas un citām Eiropas valstīm uzņemas uzdevumu turpināt izmantot un virzīt šos atklājumus, lai nodrošinātu kultūras un radošo nozaru novatorisko spēku un konkurētspēju Eiropā.