Foto — Gustavs Grasis

31. janvārī ISSP galerijā notiks lekciju un diskusiju virkne, kas ievadīs mākslinieciskās pētniecības projektu «Baltic Lines». Projekts pievēršas Baltijas reģiona urbānās transformācijas un identitātes jautājumiem «Rail Baltica» kontekstā. Pasākums sniegs ieskatu divu «Baltic Lines» dalībnieku — Matiasa Malka un Gustava Graša — pētniecības praksēs, kam sekos laiks jautājumiem un diskusijām.

Ziņas Fold 26. janvāris, 2024

«Baltic Lines» ir mākslinieciskās izpētes tīkls, kas pēta «Rail Baltica» dzelzceļa infrastruktūras megaprojektu, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā. Projektā iesaistījušies desmit mākslinieki–pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, kuri pievērsīsies tādām tēmām kā Baltijas reģiona koncepts, arhivēšana kā politiska prakse un megaprojektu dokumentēšana.

 

2017. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija visas trīs Baltijas valstis oficiāli klasificēja kā Ziemeļeiropas valstis, tā iezīmējot svarīgu atspēriena punktu pārejā no piederības Austrumeiropai. Paredzot zemūdens tuneli, kas ziemeļos savienos Tallinu un Helsinkus, un dienvidu dzelzceļa pāreju caur Varšavu, «Rail Baltica» kā būtiska infrastruktūras saite starp Ziemeļeiropu un Centrāleiropu veido kompleksu struktūru mākslinieciskai izpētei, domājot par reģiona iekļaušanos Eiropas identitātes un mobilitātes struktūrā. «Baltic Lines» projekts tiecas aplūkot Baltijas valstis Ziemeļeiropas kontekstā, apskatot «Rail Baltica» infrastruktūru kā metaforisku pētniecības prizmu, lai iedziļinātos sociālajās, kultūras, vēsturiskajās un ģeopolitiskajās dimensijās. Šīs pieejas tiks saistītas arī ar kritisko pedagoģiju, aicinot dalībniekus aktīvi veidot un dalīties ar pētījuma procesu un tā rezultātiem.

Baltic Lines Talks #1

 

Pirmais projekta pasākums «Baltic Lines Talks #1» notiks 31. janvārī plkst. 10.00 ISSP galerijā. Urbānists un fotogrāfs Matiāss Malks (Mattias Malk) no Igaunijas Mākslas akadēmijas iepazīstinās ar savu doktora grāda pētījumu par «Rail Baltica» plānošanu, izmantojot gadījumu izpēti pilsētas, reģionālā un starptautiskā mērogā. Promocijas darbā viņš mēģina saprast, kā plānot transporta megaprojektus, lai tie uzlabotu, nevis traucētu vietējo pilsētvidi. Kā sarežģītas infrastruktūras var veidot sabiedrībai labvēlīgu vidi? Kādas cerības saistās ar «Rail Baltica» projektu, kas formulē projekta ambīcijas un kāpēc? Kā Baltijas reģiona koncepcija iekļaujas iespējamajos «Rail Baltica» panākumos vai neveiksmēs?

 

Savukārt topošais arhitekts Gustavs Grasis dalīsies pētniecības pieredzē par pēckara un postmodernisma arhitektūru Latvijā, pievēršot uzmanību metodoloģijai un izaicinājumiem un kā piemēru izceļot arhitekta Aivara Bērziņa un dizainera Andra Grīnvalda radošo sadarbību. Gustavs studē arhitektūru augstskolā RISEBA un, iedziļinoties reģionālās arhitektūras mantojumā, veido zināšanu bāzi pētniecībā balstītai dizaina praksei. Gustavs ir arī ISSP Mentoringa programmas absolvents, viņš veidojis un kurējis ķieģeļu konstrukciju fotodokumentāciju Latvijā.

 

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Interesenti aicināti iepriekš reģistrēties.

 

Plānots, ka šī gada vasarā notiks «Baltic Lines» mākslinieku–pētnieku rezidence VARES arhitektūras rezidencē Valgā, savukārt rudenī gaidāma izstādes atvēršana «In The Closet» galerijā Viļņā. «Baltic Lines» norisēm iespējams iespējams sekot projekta Instagram un Facebook kontos.

 

Projekta iniciatores ir Diāna Mikāne un Paula Veidenbauma. Projekta mākslinieki–pētnieki: Mattias Malk (Igaunija), Eglė Šimėnaitė (Lietuva), Valtteri Alanen (Somija), Sofie Lucia Maria Carlson (Zviedrija), Katariin Mudist (Igaunija), Kamilė Vasiliauskaitė (Lietuva), Aistė Gaidilionytė (Lietuva), Gustavs Grasis (Latvija), Diāna Mikāne (Latvija), Paula Veidenbauma (Latvija). Sadarbības partneri: ISSP, VARES, «In The Closet». «Baltic Lines» projektu finansiāli atbalsta «Nordic Culture Point».