Attēlā — CIRCE logo

Eiropas Radošās ietekmes pētniecības centrs (Creative Impact Research Centre Europe / CIRCE) izsludina pieteikšanos 2024. gada stipendiju programmai, kas atbalsta Eiropas kultūras un radošās ekonomikas projektus, kuri nodrošina pētniecības un zināšanu pārnesi praksē ar mērķi risināt sabiedrībā aktuālas problēmas. Kopumā programmā tiks atbalstīti desmit stipendiāti, kuriem būs iespēja piecu mēnešu laikā īstenot pilotprojektus, kas pētniecībā gūtās atziņas integrē pakalpojumos, procesos vai produktos. Reģistrācijas termiņš — 16. aprīlis.

Atbalsts Fold 25. marts, 2024

CIRCE stipendiju programma atbalstīs desmit pilotprojektus, kas saistīti ar kultūras un radošajām industrijām un kas tiecas atstāt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību caur novatoriskām pieejām. Stipendijai var pieteikties Eiropā dzīvojoši pētnieki un praktiķi, kuru darbības sfēra saistīta ar radošajām sfērām. Šī gada programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta pētniecības un zināšanu pārnesei uzņēmējdarbībā — kā komerciālos, tā sociālos projektos —, kas risina nozīmīgas problēmas šādās jomās:

  • kopienas un rūpes — kopienu stiprināšana, iekļaušanas un sociālā taisnīguma veicināšana marginalizētiem indivīdiem, veicinot ne tikai iekļaujošāku kultūras un radošo industriju vidi, bet arī taisnīgāku pasauli kopumā;
  • ilgtspēja un vide — reakcija uz klimata krīzi un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, izmantojot ilgtspējīgas prakses radošajās industrijās un ar to starpniecību;
  • demokrātija un līdzdalība — demokrātisko procesu uzlabošana un demokrātisko principu, institūciju un prakses saglabāšana, stiprināšana un aizsardzība mūsdienu sabiedrībā.

 

Pieteiktajiem pilotprojektiem jāizmanto praktiska pieeja pētniecībai, koncentrējoties uz zināšanu pielietošanu un pārnesi taustāmos rezultātos. Pieteikties programmai var gan tie, kuri no pētījuma izrietošos rezultātus grib pārbaudīt praksē, ieviešot tos jaunos pakalpojumos, procesos vai produktos, kā arī tie, kuri vēlas attīstīt jau esošus projektus, kas tiecas sniegt nozīmīgu ieguldījumu labākas sabiedrības veidošanā.

 

Katrs stipendiāts saņems atbilstošu atalgojumu, lai  piecu mēnešu laikā,  no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim, īstenotu pilotprojektu un dokumentētu tā gaitu un iznākumu. CIRCE piedāvā arī līdz 500 eiro katram stipendiātam ceļa izdevumiem, lai apmeklētu citus stipendiātus vai CIRCE kopienas pasākumus. Stipendiāti saņems arī mentoru atbalstu, iespēju piedalīties lekcijās, darbsemināros un diskusijās, kā arī satikt potenciālus sadarbības partnerus.

 

Reģistrācija stipendiju programmai notiek divos posmos — līdz 16. aprīlim iespējams reģistrēties dalībai programmā, savukārt no 16. aprīļa līdz 13. maijam dalībniekiem jāiesniedz detalizēts pilotprojekta koncepcijas apraksts, kā arī CV. Plašāka informācija par programmu un pieteikšanos — CIRCE mājaslapā.