Attēlā — «Expo Osaka 2025» logo. Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi metu konkursu kopīga Baltijas (Latvijas un Lietuvas) paviljona izbūvei dalībai starptautiskajā izstādē «Expo 2025 Osaka». Konkursa dalībniekiem jāizstrādā paviljona saturiskā koncepcija un telpiskā vīzija, kā arī uzvaras gadījumā jānodrošina idejiskās ieceres realizācija par līguma summu līdz 2 miljoniem eiro.

Ziņas Fold 20. maijs, 2024

«Expo 2025 Osaka» notiks no 2025. gada 13. aprīļa līdz 13. oktobrim Osakā, Kansai reģionā Japānā. Izstādei izvēlētā tēma ir «Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei» (Designing Future Society for Our Lives). Izstādē uzmanība tiks pievērsta starptautiskai sadarbībai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, kā arī katras individuālās dzīves vērtībai un sabiedrības bagātināšanai, kalpojot par nozīmīgu pagrieziena punktu un platformu ceļā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un īstenojot to galveno uzstādījumu — realizēt daudzveidīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu sabiedrību, kas rada un koprada inovācijas, kas ne tikai uzlabo indivīda dzīvi, bet arī ietekmē sabiedrības labbūtību kopumā.

 

«Izstādē piedalīsies 160 valstis, deviņas starptautiskas organizācijas un to apmeklēs vairāk nekā 28 miljoni viesu. Tā ir lieliska iespēja prezentēt Latviju un Baltijas reģionu kopumā kā tirdzniecībai, investīcijām un sadarbībai tūrisma jomā pievilcīgu vietu. Sākotnējā iecere paredzēja, ka izstādē piedalīsies visas trīs Baltijas valstis. Tieši šādu piedāvājumu izteica izstādes organizatori, tomēr Igaunija kā vienīgā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pieņēmusi lēmumu izstādē nepiedalīties, tādēļ Baltijas reģionu pārstāvēs Latvija un Lietuva. Ar Baltijas paviljonu vēlamies demonstrēt reģiona unikalitāti un tehnoloģisko attīstību, tādēļ gaidīsim radošas idejas, kā pārsteigt pasauli,» stāsta LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

 

Baltijas paviljona virsmērķis ir iepazīstināt un pozitīvi pārsteigt Japānas un starptautiskos apmeklētājus ar Latviju un Lietuvu kā vienotu Baltijas reģionu, demonstrējot reģiona spēju rast inovatīvus risinājumus globāliem izaicinājumiem un veicināt labklājību. Izstāde «Expo 2025 Osaka» sniedz Latvijai un Lietuvai iespēju mācīties un demonstrēt koprades piemērus, piedāvājot «EXPO 2025» dalībniekiem ieskatu par to, kā sadarboties kopīgo mērķu vārdā. Līdzīgu pieeju izvēlējušās arī Ziemeļvalstis. Zviedrija, Norvēģija, Somija, Dānija un Islande «EXPO 2025» veidos kopīgu Ziemeļvalstu paviljonu.

 

Baltijas paviljona ekspozīcijai tiks piešķirtas telpas 291,24 kvadrātmetru platībā jau uzbūvētā ēkā. Baltijas paviljons atradīsies ēkas kreisajā pusē, kur tiek plānots arī Eiropas Savienības paviljons, savukārt labajā pusē atradīsies Alžīrijas, Kambodžas, Tunisijas un Čīles paviljoni. Baltijas paviljona telpās vieta primāri paredzēta pastāvīgas ekspozīcijas attēlošanai, kas tiks izveidota atbilstoši metu konkursa uzvarētāja piedāvātajai koncepcijai un dizaina risinājumam.

 

Latvijas starptautiskās komunikācijas pamatā ir stāsts par Latviju kā radošuma lielvalsti, kuras mērķis ir savienot dažādu jomu talantus, lai radītu ilgtspējīgus risinājumus dažāda mēroga izaicinājumiem, kas balstītas trīs vērtībās:

  • vide — «Dažādu pasauļu savienotāji» (Connecting Worlds Apart);
  • domāšanas veids — «Gatavi jauniem izaicinājumiem» (Ready for Any Challenges);
  • virzība — «Izmēģinājumu platforma» (Natural Playground).

 

Savukārt Lietuvas starptautiskās komunikācijas pamatā ir stāsts par Lietuvu kā atvērtu valsti, kas gatava kopradei ar pasauli, risinot globālos izaicinājumus un piedāvājot risinājumus aktuālām problēmām. Pozicionējot Lietuvu kā globālu spēlētāju, ir būtiski izcelt valsts stiprās puses, tostarp inovācijas, talantu spējas un stabilas biznesa ekosistēmas (dzīvības zinātnes, finanšu tehnoloģijas, jaunuzņēmumi, lāzeri). Vērtības, kas atbalsta Lietuvas stiprās puses, ir dziņa (drive), pastāvīga izaugsmes un brīvība radīt.

 

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz ekspozīcijas saturiskais redzējums, arhitektoniskais mets, kā arī ekspozīcijas izmaksu tāme. Darbus izvērtēs žūrijas komisija no Latvijas un Lietuvas: Iveta Strupkāja, LIAA direktora p. i., Latvijas dalības «Expo 2025» atbildīgās institūcijas direktora p. i.; Edmunds Valantis, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs, Latvijas dalības «Expo 2025» atbildīgās ministrijas pārstāvis; Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta direktore; Zane Biteniece, LIAA Valsts tēla nodaļas vadītāja; Reinis Liepiņš, arhitekts, arhitektu biroja «Sudraba Arhitektūra dibinātājs», Latvijas Arhitektu savienības biedrs; Jūlija Reklaite (Julija Reklaitė), Lietuvas Kultūras institūta direktore; Andrius Geležauskas, Lietuvas Republikas Valsts kancelejas «Expo Osaka 2025» projekta vadītājs; Egle Kudzmaniene (Eglė Kudzmanienė), Lietuvas Republikas Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta padomniece; Rūta Nemunīte (Rūta Nemunytė), «Invest Lithuania» mārketinga un komunikācijas direktore; Ģintars Balčītis (Gintaras Balčytis), Lietuvas Arhitektu savienības priekšsēdētājs.

 

Konkursa godalgu apmērs ir 22 000 eiro:

  • pirmā godalga – 10 000 eiro;
  • otrā godalga – 7 000 eiro;
  • trešā godalga – 5 000 eiro.

 

Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz 17. jūnijam. Konkursa nolikums un tehniskā specifikācija — Elektronisko iepirkumu sistēmā.