Publicitātes attēls

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts laidis klajā «Latvijas mākslas vēstures» I sējumu «Aizvēsture un viduslaiki. 9. g. t. pr. Kr.–1562», kas aptver Latvijas teritorijā radīto mākslu un arhitektūru no aizvēstures līdz viduslaiku beigām.

Ziņas Fold 13. jūnijs, 2024

Sējuma «Aizvēsture un viduslaiki. 9. g. t. pr. Kr.–1562» sastādītāja un zinātniskā redaktore ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. art. Elita Grosmane. Viņa izstrādājusi nodaļas par būvmākslas pirmsākumiem Latvijas teritorijā, pilsētbūvniecību, sakrālo arhitektūru un tēlotāju mākslu, kā arī sagatavojusi historiogrāfijas un vēsturiskā fona pārskatus. Par viduslaiku pilīm un pilsētu nocietinājumiem rakstījusi Latvija Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. hist. Ieva Ose, par keramiku — Baiba Dumpe no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), par tekstilmākslu — Irita Žeiere no LNVM, par metālmākslu — Dr. art. Baiba Vaska un par agrīno vēsturisko stilu lietišķo mākslu —Dr. h. c. Imants Lancmanis. 

 

Šis izdevums ir daļa no daudzsējumu projekta «Latvijas mākslas vēsture» Dr. habil. art. Eduarda Kļaviņa zinātniskajā vadībā. Kopējā tematiskā programma paredz septiņos sējumos aptvert vizuālās mākslas un arhitektūras attīstību Latvijas teritorijā no aizvēstures līdz 21. gadsimta sākumam. Līdz šim izdotie sējumi aptver laiku no 1780. līdz 1890. gadam (III, divās grāmatās), no 1890. līdz 1915. gadam (IV) un no 1915. līdz 1940. gadam (V). Reizē ar katru latviešu izdevumu klajā nāk sējuma tulkojums angļu valodā. Grāmatas tapušas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Izdevums latviešu un angļu valodās pieejams LMA Mākslas vēstures institūtā Kronvalda bulvārī 4–325 un izdevniecībā «Neputns».