Ilustrācija — FOLD

Valsts kultūrkapitāla fonds šodien sāk pieņemt pieteikumus radošo industriju pilotprojektu konkursā, kurā uzņēmējiem iespējams iegūt līdzekļus 5000 latu apmērā.

Atbalsts Fold 29. aprīlis, 2013

Lai veicinātu uzņēmējdarbību radošajās industrijās un apliecinātu, ka radošums var būt pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai, Kultūras ministrija izveidojusi jaunu mērķprogrammu Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) ar 100 000 latu kopējo finansējumu. Šī programma atbalstīs jaunrades projektus un inovācijas kultūras radošo industriju jomā, kam ir potenciāls radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Iecerēts, ka, piešķirot līdzekļus biznesa idejas attīstībai, tiks likti pamati ilgtspējīgai komercdarbībai.

Konkursā var piedalīties juridiskas personas – gan jaunizveidoti, gan pieredzējuši uzņēmumi, kuru biznesa ideja balstīta kultūrā. Mērķprogrammas piešķirtā sēklas nauda uzņēmumam jāizlieto 12 mēnešu laikā, pēc tam darbojoties patstāvīgi saskaņā ar izstrādāto biznesa plānu.

Mērķprogrammas projektu konkursa finansējumu drīkst izlietot: produkta vai pakalpojuma izstrādes izmaksām, mārketinga izmaksām, tehnikas un iekārtu iegādei, interneta mājas lapas izstrādei, licenču iegādei, datorprogrammu iegādei vai izstrādei, preču zīmes un patentu reģistrācijai. Finansējums nav paredzēts telpu nomas maksas un citu ar telpu lietošanu saistītu izmaksu segšanai, kā arī darba algām uzņēmumā. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami VKKF mājaslapā.

Konkursa vērtēšanas komisiju veidos septiņi eksperti: četri VKKF padomes pārstāvji, viens Kultūras ministrijas pārstāvis un divi SSE Riga Mentoru kluba pārstāvji.

Pieteikumu iesniegšana līdz 31. maijam, plkst. 12.00; konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 27. jūnija.