Ilustrācija — FOLD

Tā kā pirmais radošo industriju pilotprojektu konkurss vasaras sākumā nenesa gaidītos rezultātus, Valsts kultūrkapitāla fonds atkārtoti izsludinājis pieteikšanos mērķprogrammai. Radošo industriju uzņēmēji var pretendēt uz līdzekļiem 5000 latu apmērā.

Atbalsts Fold 3. septembris, 2013

Konkursa mērķis ir atbalstīt tādu produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu radošajās industrijās, kas apvieno ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ar oriģinālām idejām. Šajā mērķprogrammā uzņēmējiem kopumā pieejami 100 000 latu, no kuriem nepilni 20 000 tika sadalīti starp pirmā konkursa uzvarētājiem.

Šoreiz konkursa nolikumā papildināts iesniedzamo materiālu saraksts — tagad papildus tekstuālam idejas aprakstam jāiesniedz arī produktu vai pakalpojumu ilustrējošs vizuāls materiāls, kā arī projekta vadītāja un piesaistīto speciālistu CV. Biznesa plāna sadaļā, savukārt, precizēts, ko nozīmē finanšu analīze un plāns — tas ir iepriekšējās darbības gada peļņas vai zaudējuma aprēķins un naudas plūsmas plāns nākamo 2 gadu periodam.

Rakstā «Kļūdu labojums» esam apkopojuši iepriekšējā konkursa dalībnieku izplatītākās kļūdas un žūrijas komisijas pārstāvju ieteikumus, kas var būt noderīgi, gatavojot pieteikumus šoreiz.

Mērķprogrammas projektu konkursa finansējumu drīkst izlietot: produkta vai pakalpojuma izstrādes un ieviešanas izmaksām, mārketinga izmaksām, tehnikas un iekārtu iegādei, licenču iegādei, datorprogrammu iegādei vai izstrādei, preču zīmes un patentu reģistrācijai, produkta sertificēšanai. Finansējums nav paredzēts telpu nomas maksas un citu ar telpu lietošanu saistītu izmaksu segšanai, kā arī darba algām uzņēmumā. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami VKKF mājaslapā.

Konkursa vērtēšanas komisija

  • kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende,
  • SSE Riga Mentoru kluba pārstāve, ziņu aģentūras LETA izpilddirektore Una Klapkalne,
  • Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Signe Adamoviča,
  • SSE Riga Mentoru kluba pārstāvis, finanšu konsultāciju uzņēmuma «Superia» direktors Mārtiņš Krūtainis,
  • VKKF teātra mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, kultūras menedžere Agnese Hermane,
  • arhitektu biroja «Jaunromāns un Ābele» vadītāja Māra Ābele,
  • Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, kinorežisors Dāvis Sīmanis.

Pieteikumu iesniegšana VKKF līdz 27. septembra plkst. 12.00; konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 25. oktobra.

Papildus informācija pieejama pie programmas kuratores Vitas Vilkas — vita@kkf.lv