Foto — Reinis Hofmanis

Klajā laista grāmata «Sense of Place. Laikmetīgā Latvijas fotogrāfija». Tās autori Arnis Balčus, Reinis Hofmanis un Alnis Stakle savās foto sērijās pievērsušies Latvijas ainavas pētniecībai.

Ziņas Fold 1. novembris, 2013

Ainava ir kā valoda, kas ir nemitīgā konfliktā starp oficiālo, tūristiem domāto reprezentāciju un patieso, bieži vien globalizācijas neskarto sadzīves realitāti. Fotogrāfiju sērijas parāda ainavas komponentus, kas veido telpas naratīvu, kurā dzīvo paši foto mākslinieki, tās sabiedrību un vēsturi, kā arī to, kā latvieši paši sevi redz pasaules kontekstā.

Alnis Stakle sērijā «Not Even Something» naktī fotografē Daugavpils takas un ceļus, kurus pilsētas kartēs neatrast, Arnis Balčus «Latvijas piezīmēs» apskata kolektīvos rituālus un ikdienišķo telpu mazpilsētās un nomalēs, bet Reini Hofmani sērijās «Sale» un «Private» ieinteresējusi zīmju sistēma ainavā.

Šie autori ir vieni no redzamākajiem un atpazīstamākajiem mūsdienu latviešu fotogrāfiem, kas ieguvuši balvas starptautiskos konkursos, un kuru darbi izstādīti Latvijas un pasaules muzejos un galerijās. 96 lappušu biezajā grāmatā ir 69 krāsu fotogrāfijas un Alises Tīfentāles eseja angļu, vācu un latviešu valodā. Grāmatas dizaina autors ir Reinis Hofmanis.

Izdevums «Sense of Place» publicēts vienlaicīgi ar Frankfurtē notiekošo izstādi ar tādu pašu nosaukumu, kas līdz 10. novembrim skatāma «AusstellunsgsHalle 1A» izstāžu zālē. Grāmatu iespējams iegādāties «Jāņa Rozes grāmatnīcās» visā Latvijā, «Lukabuka», Latvijas Fotogrāfijas muzejā, kā arī internetā.

 

 

Grāmatu izdevusi biedrība Mūsdienu kultūras centrs «KultKom», kas izdod arī interneta žurnālu «Foto Kvartāls» un «Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatu».