Izstādes grafiskais noformējums — Kristaps Epners

No 7. decembra līdz pat nākamā gada 2. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs kļūs par mājvietu vērienīgai izstādei «Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda», kurā būs apskatāmi grafiskā dizaina paraugi, autoru skices, poligrāfiski tiražēti izdevumi, plakāti, pastkartes, interjeru fotogrāfijas un dekoratīvās mākslas priekšmeti.

Ziņas Fold 4. decembris, 2013

Lai arī uz padomju periodu atskatāmies ar dalītām jūtām, svarīgi apzināties, ka Latvijas mākslā un dizainā šajā laikā radītas izcilas grafiskās kultūras vērtības. Izstāde «Uz lielās dzīves trases» iepazīstinās ar 20. gadsimta 60. gadu priekšmetisko vidi, kas spilgti raksturo tālaika sabiedrības jaunos estētiskos ideālus, kad 50. gadu mākslas tipisko naturālismu un retrospektīvo stilistiku nomainīja «lineāri ģeometriskais» stils. Šo ideālu maiņu lielākoties noteica ekonomikas un vieglās rūpniecības attīstības straujie pieauguma tempi, zinātniski tehniskais progress, kā arī kosmosa izpēte.

Izstādes kuratores Irēna Bužinska un Sandra Krastiņa raksta: «Tieši 60. gados PSRS un arīdzan Latvijā ievērojami pieauga mākslinieka noformētāja loma rūpniecībā. Kopdarbā ar inženieri konstruktoru un tehnologu, lietojot modernos materiālus, māksliniekam bija jārada kvalitatīvi plaša patēriņa preču paraugi, kas atbilstu masveida ražošanas prasībām, pasaules standartiem un aktuālām modes tendencēm. Šie augstie kritēriji tika izvirzīti arī lietišķai grafikai, tāpēc par aktualitāti kļuva vienota grafiskā noformējuma veidošana — tapa uzņēmumu, veikalu «firmas» zīmes, iepakojumu dizains, kas veicināja gan produkcijas, gan pašas iestādes atpazīstamību sabiedrībā. Šīs desmitgades sadzīves priekšmetiem raksturīgas neordināras formas, ko papildina spilgti krāsu salikumi un līdz minimumam reducēts, ģeometriski stilizēts zīmējums, kas atspoguļojas arī tā laika keramikas, porcelāna un tekstilmākslā.»

Plašais eksponātu klāsts atlasīts no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Arhitektūras muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra, Keramikas un Tekstilmākslas nodaļas fondiem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzeja, Latvijas Valsts arhīva krājuma, darbu autoru un privātām kolekcijām. Izstādes veidotāji kā īpaši interesantas un nozīmīgas laikmeta vērtības izceļ Gunāra Kirkes plakātus, Dzidras Andužas un Georga Barkāna tekstilijas, Ilgas Vanagas un Levona Agadžanjana keramiku.

Izstādes ietvaros notiks arī vairāki ar to saistīti pasākumi — 11. decembrī muzejs aicinās uz sarunu ar izstādes veidotājiem — Irēnu Bužinsku, Sandru Krastiņu, Ilzi Martinsoni, Valdi Villerušu un Ilianu Veinbergu, taču janvārī norisināsies Ievas Krūmiņas lekcija «Sešdesmito gadu tekstilmāksla Latvijā un pasaulē» un dzejnieka Ojāra Vācieša 80. jubilejai veltīts dzejas lasījumu vakars «Uz lielās dzīves trases», kas rīkots sadarbībā ar Ojāra Vācieša memoriālo muzeju. Izstādes iekārtojuma grafikas dizaina autors ir Kristaps Epners.

Izstāde «Uz lielās dzīves trases» no 2013. gada 7. decembra līdz 2014. gada 2. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Lielajā zālē Skārņu ielā 10/20, Rīgā. Plašāka informācija un pasākumu programma pieejama muzeja mājaslapā.