Lēnītēm un pamazām Latvijas muzejos un galerijās sāk ienākt jauni ekspozīciju veidošanas paņēmieni un izglītības programmu formas. 23. janvārī Rīgā norisināsies pirmais muzeju izglītības tēmai veltītais simpozijs «Museums Revealed», kura diskusijās un darbnīcās tiks meklēti mūsdienīgi mākslas iestāžu komunikācijas veidi.

Ziņas Fold 16. janvāris, 2014

Simpozijs netradicionālā veidā veicinās sarunas un pārdomas par mākslas iestāžu izglītības funkcijām un kalpos kā platforma diskusijām, aizskatuve potenciāliem modeļiem un materiāls tālākai izpētei, kas ir nepieciešama, lai izstrādātu rīkus, kas mākslu padarītu pieejamāku ikvienam potenciālajam interesentam.

Simpozija organizatori norāda, ka muzeju pedagogu starpā nav vienotu domu par labākajām pieejām un veiksmīgākajiem paraugiem izglītības programmās. Tāpēc Latvijas Universitātes muzeju antropoloģijas studenti pētīs, analizēs un ieteiks jaunus izglītības darbības virzienus Latvijas muzejiem un mākslas centriem, balstoties uz starptautisku muzeju izglītības paraugu pētījumiem un piemērojot to tēzes vietējo mākslas iestāžu vajadzībām.

«Museums Revealed» diskusijā piedalīsies muzeju darbinieki, mākslas pedagogi un profesionāļi, mācību iestāžu pārstāvji un eksperti — tostarp «ABLV» bankas kolekcijas izstādes «…lai gadījums kļūtu par notikumu» izglītības programmas veidotāji, Izglītības un zinātnes ministrijas, domnīcas «Creative Museum»un laikmetīgās mākslas centra «kim?» pārstāvji, kā arī Latvijas Universitātes 2. un 3. kursa antropoloģijas studenti.

Simpozija ietvaros notiks:

  • darbnīca «Iztēlojies muzeju», kurā kopā ar mākslinieci Maiju Kurševu tiks meklēta iztēles un radošuma vieta muzejā. Darbnīcas dalībnieku skaits ir ierobežots, un tai jāpiesakās, sūtot vēstuli uz museumsrevealed@gmail.com;
  • izstāde — Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Helēnas Spridzānes kopdarbs ar Rīgas 3. arodskolas audzēkņiem;
  • «Sajūtu laboratorija», kurā pieredzēt mākslu ar visām maņām, skatītājam kļūstot par aktīvu mākslas daļu;
  • «Skaņu stāsts» — alternatīvs audiogids, kurā eksperimentālu pārgājienu laikā fiksētas apmeklētāju pārdomas par viņu izvēlētiem muzejiem, to vidi, kā arī mākslas un muzeju institūciju lomu;
  • studentu veidota dokumentālā īsfilma «Melnais piliens», kas ataino to, kā bērni reaģē uz laikmetīgo mākslu un kļūst par mākslas auditoriju.

Mākslas izglītības simpozija video ieraksts un atsevišķi studentu pētījumi tiks piedāvāti Latvijas Universitātei, Latvijas Mākslas akadēmijai, kā arī būs brīvi pieejami «kim?» arhīvā.

Simpoziju rīko «kim? Laikmetīgās mākslas centrs», Latvijas Universitātes muzeju antropoloģijas kurss antropoloģes un muzeju pedagoģes Lorenas Monsēnas Rodas (Lauren Monsein Rhodes) vadībā un Kaņepes Kultūras centrs. Vairāk par iniciatīvu iespējams uzzināt «Museums Revealed» Facebook lapā.

«Museums Revealed» simpozijs
23. janvārī plkst. 16.00–21.30
Kaņepes Kultūras centrs
Rīga, Skolas iela 15