Image by Buckminster Fuller Institute

Bakminstera Fullera institūts (BFI) izsludinājis projektu pieteikšanu 2014. gada «Fuller Challenge» konkursam, kas stingrā atlases procesa dēļ tiek dēvēts par «sociāli atbildīga dizaina ievērojamāko godalgu». «Fuller Challenge» pulcē aktīvistus, arhitektus, māksliniekus, dizainerus, inženierus, uzņēmējus un studentus no visas pasaules, lai tie pieteiktu novatoriskus risinājumus kādai no cilvēces aktuālākajām problēmām.

Ziņas Fold 11. marts, 2014

Izgudrotājs Bakminsters Fullers aicināja īstenot radošo revolūciju, lai «pasauli padarītu pilnvērtīgāku ikvienam tās iedzīvotājam pēc iespējas īsākā laikā, labprātīgas sadarbības rezultātā un bez ekoloģiskiem pārkāpumiem vai zaudējumiem cilvēcei.» Konkursa «Fuller Challenge» pieteikumiem ir jāatbilst šim uzsaukumam.

Uzvarai konkursā nepieciešams vairāk par neatkarīgu ideju vai inovāciju, kas fokusējas uz konkrētu problēmu. Ja pieteikums uzsver jauna dizaina, materiāla, procesa, pakalpojuma, instrumenta vai tehnoloģijas izveidi, tad tai jābūt daļai no integrētas stratēģijas, kas efektīvi uzlabos arī sociālos, apkārtējās vides aizsardzības un ekonomiskos faktorus. BFI meklē iniciatīvas, kas risina steidzamas nepieciešamības, un pieteikumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

Vīzija

Jāizvirza oriģināla ideja vai jau esošas idejas jāsintezē jaunā stratēģijā, kas radoši vērstos pret būtiskām problēmām.

Visaptveramība

Dizaina un idejas īstenošanas procesā jāvēršas uz kopēju attīstību; jākoncentrējas uz vairāku mērķu, prasību un apstākļu izpildi un pilnveidošanu holistiskā veidā.

Paredzamība

Kritisku nākotnes tendenču un nepieciešamību, kā arī paredzamo projekta īstenošanas ietekmju noteikšana īsā un ilglaicīgā termiņā.

Ekoloģiskā atbildība

Projektam jābūt saskaņā ar dabas aizsardzības pamatprincipiem, kā arī jāveicina dabisko sistēmu reģenerācijas spējas.

Realizējamība

Projektam jābalstās mūsdienīgās tehnoloģijās, esošos resursos un vienotā, spēcīgā komandā, kas ir spējīga to īstenot.

Pārbaudāmība

Projektam jāspēj izturēt stingras pārbaudes un jābūt autentiski un precīzi pamatotam.

Atkārtojamība

Projektam jābūt pielāgojamam lietošanai līdzīgos apstākļos citviet.

 

Projekti jāpiesaka līdz 11. aprīlim, plkst. 17.00 (ASV EST). Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 100 000 ASV dolāru apmērā. Finālistiem un pusfinālistiem institūts piedāvās arī turpmāku atbalstu sponsoru, partneru un kontaktu piesaistei, papildus finansējumu, juridiskos pakalpojumus, publicitātes iespējas starptautiskā presē, biznesa inkubatora un mentoringa iespējas, kā arī tie tiks uzaicināti prezentēt savus projektus konferencēs un izstādēs. Vairāk informācijas par projekta nosacījumiem un atlases kritērijiem iespējams atrast BFI mājaslapā.