Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) līdz 10. septembrim aicina uzņēmējus pieteikties informatīvam semināram par jaunizveidoto Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu «Horizonts 2020». Seminārā maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks sniegti ieteikumi projektu sagatavošanā dalībai šajā programmā.

Atbalsts Fold 8. septembris, 2014

Līdz 2020. gadam programmā «Horizonts 2020» iesniegtajiem projektiem, īstenojot inovatīvas idejas un pārvēršot tās tirgū konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos, paredzēts nodrošināt finansiālu atbalstu aptuveni 80 miljardu eiro apmērā. Programma izveidota, lai Eiropas Savienībā stiprinātu saikni starp pētniecību un inovāciju, izdalot trīs galvenās prioritātes — «Izcilība zinātnē», «Līderība pamattehnoloģijās un rūpniecības tehnoloģijās» un «Izaicinājumi sabiedrībai». Daudzajās apakšprogrammās projektus iespējams pieteikt arī radošo industriju uzņēmumiem, īpaša vieta programmā atvēlēta maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Semināra laikā tā dalībniekiem būs iespēja noklausīties pieredzējuša Igaunijas eksperta Silvera Toomlas prezentāciju par projektu iesniegšanu programmas «Horizonts 2020» mazo un vidējo uzņēmumu instrumentā un «Eurostars» apakšprogrammā. Toomla ir Igaunijas uzņēmuma «Invent Baltics» dibinātājs un vadošais partneris ar vairāku gadu pieredzi darbā ar tādām ES programmām kā pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 7. ietvara programma, «EUREKA», «Eurostars», kā arī «Horizonts 2020». Toomlam ir plaša pieredze starptautisko projektu ieviešanā un pārvaldīšanā, viņš ir sagatavojis un pārraudzījis vairāk nekā 60 starptautiskos pētniecības un attīstības projektus, konsultējis pētniecības fokusa izvēlē, konsorcija struktūrā, biznesa modeļa izvēlē un intelektuālā īpašuma nolīgumos.

Seminārā aicināti piedalīties pētniecībā un inovācijās ieinteresēti MVU, īpaši tie, kam ir iepriekšēja pieredze starptautiskos projektos, kā arī tie, kas plāno iesniegt projektus programmas «Horizonts 2020» MVU instrumentā un apakšprogrammā «Eurostars».

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā un ir bez maksas. Plašāka informācija par ietvarprogrammu atrodama Eiropas Komisijas mājaslapā, bet pieteikties semināram iespējams LIAA mājaslapā. Seminārs norisināsies 11. septembrī viesnīcas «Radisson Blu Rīdzene» konferenču zālē «Bastejs», Reimersa ielā 1, Rīgā.