Villa «H te W», «Stephane Beel Architects», 2011. Foto — Luka Bēla (Luca Beel)

Šodien, 14. novembrī Latvijas arhitektūras muzejā tiks atklāta izstāde «Flāmu arhitektūra: šķērsgriezums», kas sniegs ieskatu pēdējo gadu Beļģijas ziemeļu reģiona arhitektūras kopainā.

Ziņas Fold 14. novembris, 2014

Flāmu arhitektūras kvalitāte pēdējos gados ir ievērojami augusi — kā nozīmīgākos iemeslus tam var minēt labu izglītības kvalitāti, attīstītas profesionālas arhitektūras kritikas klātbūtni, kā arī biroja «Vlaams Bouwmeester» («Flandrijas būvmeistars») darbību. Šis Flandrijas valdības pārziņā esošais birojs darbojas kā konsultants arhitektūras jautājumos un tajā strādājošie eksperti izstrādā instrumentus, ar kuriem iespējama arhitektūras kvalitātes uzraudzība un veicināšana. Biroja veiksmīgie darba rezultāti jau kādu laiku manāmi arī publiskajā telpā.

Lai sniegtu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par laikmetīgās Flandrijas arhitektūras situāciju, ekspozīcijai izvēlētas dažādu funkciju un mēroga būves, kas radītas gan privātu, gan sabiedrisku pasūtījumu ietvaros. Izstādē «Flāmu arhitektūra: šķērsgriezums» eksponētas ēku fotogrāfijas, kas sniedz skaidru priekšstatu par būves un vides attiecībām no lietotāja skatu punkta. Šoreiz ēku plāni un tehniskā informācija, kas citkārt būtu neatņemama arhitektūras dokumentācijas sastāvdaļa, ekspozīcijai apzināti nav pievienota, jo izstādes autori vēlējušies vērst skatītāju uzmanību uz arhitektūras stilististiku un Flandrijas laikmetīgās arhitektūras vērtībām.

Izstādē būs apskatāmi darbi no flāmu arhitektūras birojiem: «51N4E», «Architecture Workroom Brussels», «Architecten De Vylder Vinck Taillieu», «AWG/Bob Van Reeth», «BEL», «BLAF», «Bovenbouw», «De Smet Vermeulen», «MAXWAN» un «1010», «MikeViktorViktor», «Neutelings Riedijk Architects», «Ney + Partners», «NOA», «NU architectuuratelier», «ONO»«OFFICE Kersten Geers David Van Severen»«Robbrecht & Daem architecten», «Stephane Beel Architects», «URA» un «Xaveer De Geyter Architects».

Izstādes kuratori un dizaineri ir Liene Jākobsone un Mantens Devrīnts no biroja «Sampling». Izstāde skatāma Latvijas arhitektūras muzejā Rīgā, Mazajā Pils ielā 19, no 15. novembra līdz 2015. gada 23. janvārim.