Vāka foto — Mārtiņš Sīlis, dizains — Madara Krieviņa

Šodien Liepājā tiek atvērts pilsētas radošo industriju žurnāls «Creative Coast», kurā pirmo reizi apkopotas pašvaldības, nevalstisko organizāciju un mazā biznesa iniciatīvas kultūras, izglītības, izklaides, amatniecības, tehnoloģiju, mūzikas, dizaina, produktu un pakalpojumu jaunradē.

Ziņas Fold 7. novembris, 2014

Radošās industrijas, uz kurām cerīgi raugās visā Latvijā, žurnālā apskatītas mijiedarbībā ar pilsētvidi, mazajām ražotnēm, jauniem tūrisma produktiem, īpaši izceļot jaunās pulcēšanās vietas un formas radošajos kvartālos, pilsētas nomalēs, neformālās organizācijās un virtuālās struktūrās — sociālajos tīklos un jaunizveidotajā Liepājas radošo industriju klasterī. Būtisks kritērijs radošo iniciatīvu iekļaušanai izdevumā bija arī sabiedrības iesaistīšana un saliedēšana.

Liepāju pamatoti var uzskatīt par radošo industriju izglītības pionieri Latvijā, jo pilsētā dibināta vecākā dizaina skola Latvijā (tagad Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola), kā arī atvērta pirmā Jauno mediju mākslas programma Liepājas Universitātē, kas piedāvā arī citas radošo industriju studiju programmas: mūzikas skolotājs, datorgrafiķis, interjera dizaineris, fotogrāfs. Tikpat nozīmīga bāze radošo industriju attīstībai ir mazās ražotnes — elastīgas biznesa struktūras ar potenciālu piesaistīt radošo izglītību guvušos speciālistus.

Žurnāla redaktore Ieva Zībārte ir vairāku līdzīgu izdevumu autore un radošo industriju attīstībai pēc ekonomiskās krīzes seko līdzi kopš 2009. gada. Viņa novērojusi, ka tieši Liepājā izveidojies vislabākais modelis, ko pētīt un attīstīt kā bāzi radošo industriju attīstībai visā Latvijā: «Liepājas radošās industrijas strauji attīstās, balstoties uz četrām stabilām kājām — jaunām izglītības programmām, inovatīvām ražotnēm, pievilcīgu pilsētvidi un jaunām pulcēšanās vietām radošajos kvartālos un neformālās struktūrās. Žurnālā vēlējāmies uzsvērt, ka līdzsvarotai pilsētas attīstībai svarīgas ir gan lielas infrastruktūras būves — kā «Lielais Dzintars» –, gan mazas kafejnīcas, galerijas un mūzikas izdevniecības, ko atver un dibina jaunie uzņēmēji.»

Pārstāvot atšķirīgas nozares, žurnālā «Creative Coast» intervēts viens no elektrodivriteņu ražošanas zīmola «Blue Shock Bike» dibinātājiem Artis Daugins, Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis, Jauno mediju mākslas programmas vadītāja Liepājas Universitātē Santa Mazika, «Ideju bodes» izveidotāja Krista Kalnarāja, aktīvā sporta entuziaste, «BB Wakepark» vadītāja Santa Vēvere un studijas «Robyworks» vadītājs Roberts Vītols. Vēstures pētnieks Toms Zariņš ieskatījies arī leģendārā Liepājas fotokluba vēsturē, bet Evelīna Ozola novērtējusi pilsētvides pārmaiņas, kā arī apkopojusi padomus jaunu vietu atvēršanā. Žurnāls kalpos gan kā lasāmviela brīvdienām, gan noderīgs ceļvedis pa Liepājas radošajām adresēm, gan Liepājas radošo kopienu iepazīšanās platforma. Īss ieskats sniegts arī Liepājas reģionā, pieminot iniciatīvas Durbē, Cīravā, Pāvilostā un citur. Izdevuma fotogrāfs ir Mārtiņš Sīlis.

«Creative Coast» veidotāji ir žurnāla «Modernists» komanda, piedaloties arī FOLD. Tā izdošanu līdzfinansē Liepājas Kultūras pārvalde. Izdevums bez maksas būs pieejams Liepājas Kultūras pārvaldē Rožu laukumā 5/6 un Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa ielā 4.