Kultūras ministrija izsludinājusi atklātu konkursu uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja amata vietu, lai atrastu zinošu un enerģisku kandidātu, kurš izprot radošās nozares un vēlas palīdzēt tām attīstīties.

Ziņas Fold 16. janvāris, 2015

Kandidātiem uz amatu jāatbilst šādām prasībām:

• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;

• vismaz divu gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā (iegūta pēdējo septiņu gadu laikā);

• vismaz viena gada darba pieredze publiskajā pārvaldē;

• teicamas angļu valodas zināšanas;

• izpratne un zināšanas par radošo industriju politiku un kultūrpolitikas veidošanu;
• prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
• pieredze projektu vadībā (priekšrocība kandidātiem ar pieredzi ar radošo industriju saistītu projektu, starptautisku un/vai ar ES fondu finansējumu saistītu projektu vadībā);
• labas prezentācijas prasmes;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• amata pretendenta aptaujas lapa;
• apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

 

Pieteikumi tiks gaidīti līdz 2015. gada 28. janvārim Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā vai elektroniski uz e–pastu pasts@km.gov.lv ar norādi «Vārds, Uzvārds pieteikums Radošo industriju nodaļas vadītāja vakancei». Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, jāievēro, ka pasta zīmogs ir 2015. gada 28. janvāris.