Daugavpils logotips — «Norrskog»

Latvijas otrā lielākā pilsēta tikusi pie gluži jaunas, dzīvespriecīgas vizuālās identitātes un brīvi interpretējama saukļa. Rebrendingu veidojusi Daugavpils grafikas dizaina studija «Norrskog».

Ziņas Fold 26. janvāris, 2015

Daugavpils jaunā vizuālā identitāte tiecas atspoguļot daudzveidību, kas pilsētai bijusi raksturīga vēsturiski un arī šodien ir tās realitāte — šeit ir bagātīgs arhitektūras mantojums, multikulturāla sabiedrība, rosīga biznesa un izglītības vide. Gan jaunais logotips, gan pilsētas sauklis ir dinamiski, maināmi pēc vajadzības, piemēram, pilsētas svētkiem, materiāliem par kultūru vai izglītības iespējām, personīgiem apsveikumiem. To var papildināt ar katra cilvēka izjūtām par pilsētu, padarot to tuvu ikvienam.

Sauklis

Daugavpils sauklis veidots pēc formulas «Daugavpils ir…», līdzīgi kā to dara Amsterdama, Glāzgova un Orhūsa. To ir iespējams papildināt ar jebkuru vārdu vai frāzi — šāds sauklis ir funkcionāls, nav lirisks un stāsta par reālām lietām. Tā kā vēsturiski pilsēta vienmēr bijusi daudzpusīga, pilsētas brendingam jābūt universālam, saistošam un jāiesaista ļoti dažādas mērķauditorijas. Pilsētas pamatsauklis skan «Daugavpils ir daudzveidība».

Logotips

Logotipa grafika simbolizē pilsētas daudzpusīgumu, daudzveidību, dažādību. Katram logotipa elementam ir sava nozīme: lauztās līnijas ir pilsētas ēkas un to jumti, bet mūris apzīmē cietoksni un kultūru tajā. Diagonālās līnijas apzīmē satiksmi, loģistiku un kustību; punkti ir cilvēki, bet punktētās līnijas simbolizē zinātni, tehnoloģijas, rūpniecību. Viļņota līnija ir Daugava un Daugavpils ezeri, bet pusloku raksts apzīmē Daugavpils parkus un dabu. Logo ģeometrija pamatota ar Daugavpils un cietokšņa izteikti regulāro 19. gadsimta plānojumu.

Logotips sastāv no divām daļām: simbola un teksta divās rindās. Uzraksts «Daugavpils» izceļas uz saukļa fona un teksta hierarhijā ir augstāks.

Autors

Aģentūras «Norrskog» radošais direktors, vizuālās identitātes autors Anatolijs Vjalihs ir jauns grafikas dizaineris, Daugavpils patriots, kurš kopīgi ar domubiedriem organizē arī radošo industriju pasākumus «Heyday». 2013. gadā publicējām viņa priekšlikumu Daugavpils norāžu sistēmai. Iespēju strādāt pie Daugavpils rebrendinga Anatolijs ieguvis cenu aptaujas kārtībā.

Daugavpils jaunā vizuālā identitāte oficiāli pieņemta jau 2014. gada novembrī, bet vēl tiek gaidīts domes priekšsēdētāja apstiprinājums. Pilsētas vizuālā identitāte izstrādāta paralēli darbam pie Daugavpils cietokšņa jaunās vizuālās identitātes, ko publicēsim drīzumā.