Izstādes vizuālā identitāte — «H2E»

Jaunajā gadā gaidāms vērienīgs Latvijas laikmetīgā dizaina izstāžu cikls «Dizaina manifestācija», kuru jau 8. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ievadīs pirmā izstāde «Reputācija», piedāvājot iepazīties ar Latvijas dizaina starptautiska mēroga panākumiem. Tikmēr norit darbs pie nākamās ekspozīcijas «Humanizācija» izveides, kas apcerēs dizaina potenciālu ikvienā nozarē un sadzīvē un 5. februārī tiks atklāta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

Ziņas Fold 6. janvāris, 2015

Četrās savstarpēji saistītās izstādēs — «Reputācija», «Humanizācija», «Informācija» un «Situācija» — ekspozīciju cikls «Dizaina manifestācija» līdz šim vēl nebijušā apjomā stāstīs par Latvijas dizaineru veikumu pēdējā desmitgadē. Katra no ekspozīcijām ir veltīta kādai dizaina šķautnei un esošās situācijas atspoguļojumam.

«Humanizācija» Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM) izcels Latvijas dizainu kā starpdisciplināra darba rezultātu, vienlaicīgi laužot iesīkstējušos priekšstatus par dizainu kā elitāru parādību un iezīmējot tā klātbūtni dažādās dzīves jomās. Tā uzsvērs iespējas un priekšrocības, kuras apzinoties un izmantojot var vairot gan individuālo, gan sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomisko izaugsmi. Izstādes autori vēlas rosināt diskusiju par indivīda, uzņēmēja, pašvaldības un valsts tiesībām uz dizainu privātā un publiskā telpā, sadzīves un formālā vidē, kā arī par tiesībām uz kvalitāti vārda visplašākajā nozīmē. Paralēli izstādei tiks rīkotas dizaina darbnīcas un apspriedes dažādām auditorijām, kā arī dizaina pastaigas projekta kuratoru un partneru vadībā, kas aicinās tuvāk ieskatīties dizaina tapšanas procesā. Izstādē «Humanizācija» tiks eksponēts vairāk nekā simts Latvijas dizaina paraugu un pakalpojumu, atsegti iekšējie procesi, kas demonstrē dizaina plašo pielietojamību un rosina viedokļu apmaiņu par šī potenciāla mērķtiecīgāku apgūšanu. Ekspozīcijā tiks iekārtotas dažādas cilvēka ikdienas dzīves ainas, izmantojot Latvijas dizaina produktus, instrumentus un pakalpojumus.

«Dizaina manifestācija» norises vietās kopā ar apmeklētājiem taps dizaina manifests, lai fiksētu šī brīža situāciju Latvijā radīto produktu un pakalpojumu tirgū un mēģinātu noformulēt tālāku nozares attīstības perspektīvu mūsu valstī. Ciklā «Dizaina manifestācija» ietilpst arī izstāde «Informācija» Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 1. stāva izstāžu zālē no 5. līdz 29. martam, kas atklās Latvijas grafikas un pakalpojumu dizaina dažādos aspektus, un izstāde «Situācija. Latvijas dizaina situācija un sasniegumi» Rēzeknē, koncertzālē «Gors» no 1. līdz 31. oktobrim. Izstāde «Reputācija» Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 3 no 8. janvāra līdz 5. jūlijam būs pieejama tikai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē konferenču dalībniekiem, bet no 6. jūlija līdz 28. augustam — ikvienam apmeklētājam. Izstāde «Humanizācija» būs atvērta no 6. februāra līdz 29. martam DMDM, Skārņu ielā 10/20, Rīgā.

Izstāžu ciklu īsteno dizaina biroja «H2E» vadošie dizaineri un LMA mācībspēki Holgers un Ingūna Eleri, dizaina domāšanas lietpratēja un LMA asociētā profesore Barbara Ābele, uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas docente Dita Danosa. Izstāžu cikls tiek īstenots Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Kultūras programmas ietvaros.