Cēsu vecpilsēta. Foto — Toms Kokins

No 1. marta līdz pat 30. novembrim jau otro gadu pēc kārtas norisināsies Cēsu novada pašvaldības grantu konkurss «Dari Cēsīm», lai atbalstītu radošumu un uzņēmējdarbību Cēsu vecpilsētā.

Atbalsts Fold 27. februāris, 2015

Visi pretendenti, kas atbilst konkursa nolikumam, ir aicināti iesniegt savus pieteikumus katru mēnesi, līdz tekošā mēneša pēdējai darba dienai. Konkursa kopējais grantu fonds šogad ir 20 000 eiro. Viena projekta īstenošanai var saņemt grantu ne vairāk kā 3000 eiro apmērā. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt radošas iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Cēsu vecpilsētā.

Grantu konkurss «Dari Cēsīm» pirmo reizi tika izsludināts 2014. gadā ar kopējo grantu fondu 9000 eiro apmērā. Atbalstu uzņēmējdarbībai saņēma četri radošo nozaru uzņēmēji.

Iesniegto projektu atlase norisināsies trīs kārtās — sākumā tiks izvērtēta pieteikuma atbilstība konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, pēc tam visas atbilstoši iesniegtās idejas vērtēs pašvaldības izveidota žūrija, kura labākos projektus izvirzīs trešai kārtai — prezentācijām un intervijām ar projektu autoriem.

Vairāk par grantu konkursu «Dari Cēsīm» var uzzināt, apmeklējot Cēsu novada pašvaldību Bērzaines ielā 5, Cēsīs; pie Attīstības nodaļas speciālista komercdarbības attīstības jautājumos Valda Nītiņa, sazinoties pa tālruni 64124702 vai e–pastu valdis.nitins@dome.cesis.lv.

Konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi atrodami Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.