Foto — Mārtiņš Sīlis, «Creative Coast»

12. martā Liepājā tiek rīkota atvērta diskusija «Radošā Liepāja — kritiskais saturs». Pasākumā paredzētas Ievas Rozentāles, Ievas Zībārtes un Jāņa Ķīnasta prezentācijas, kā arī sarunas par radošo industriju attīstību Liepājā.

Ziņas Fold 5. marts, 2015

Diskusija «Radošā Liepāja — kritiskais saturs» tiek rīkota, lai apmainītos viedokļiem un idejām par Liepājas radošo industriju attīstību, veidotu kopīgu vīziju par radošo industriju vietu Liepājas nākotnē, kā arī kopīgi palīdzētu Liepājai kļūt par radošāku un labāku vietu dzīvei un biznesam.

Diskusijā tiks meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kādi ir Liepājas kā radošas pilsētas iespējas un izaicinājumi?
  • kā Liepājai izmantot un attīstīt radošo industriju potenciālu?
  • kas nepieciešams Liepājas  un Latvijas radošo industriju atbalstam?

Pasākuma programma

14.00

Ekspertu prezentācijas:

  • «Radošums un radošās industrijas» — Ieva Rozentāle, Amsterdamas Universitātes doktorantūras pētniece;
  • «Radošās industrijas Liepājā» — Ieva Zībārte, arhitekte, žurnālu «Modernists» un «Creative Coast» redaktore;
  • «Radošo industriju attīstība Liepājā» — Jānis Ķīnasts, pilsētplānotājs, Radošo industriju centra Dārza ielā attīstības koncepcijas un stratēģijas autors.

15.30

Diskusija par Liepājas radošo industriju izaicinājumiem.

16.30

Diskusijas rezultātu apkopojums un prezentācija.

 

Diskusija notiks 12. martā plkst. 14.00–17.00 kafejnīcā «Kursas putni» Fr. Brīvzemnieka ielā 28, Liepājā. Dalībnieki lūgti reģistrēties.