«radi!» vizuālā identitāte — «Matka»

No 9. līdz 15. martam visā Latvijā noritēs radošās darbības nedēļa «radi!2015», kuras mērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošajām un kultūras industrijām, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, atklājot Latvijas pieredzi, sasniegumus un labākos pašmāju sadarbības piemērus.

Ziņas Fold 4. marts, 2015

«radi!» komanda šogad turpinās aktualizēt tēmu par radošo industriju kompetenču pārnesi citās sabiedrībai nozīmīgās jomās, lai Latvijas iedzīvotāji kļūtu gudrāki plānotāji, prasmīgāki inovatori, netradicionālu pieeju celmlauži un radošā potenciāla izmantotāji starpnozaru sadarbībā. Pērn aizsāktie tematiskie virzieni, akcentējot dizainu un dizaina domāšanu kā efektīvu instrumentu jaunu partnerību veidošanai, veido nozīmīgu tiltu uz šī gada pasākumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu kontekstā.

«radi!2015» galvenie notikumi

10. martā seminārā «Vai nākotnes dizaina tendences ietekmē šodienas uzņēmējdarbību? Kā tās iespējams paredzēt un kā tām ļaut strādāt jūsu labā?» ar lekciju par dizaina tendenču izcelsmi, nozīmi un šī brīža aktualitātēm uzstāsies Skandināvijas vadošais tendenču eksperts Stefans Nilsons (Stefan Nilsson). Šodienas uzņēmējdarbībā vairs neiztikt bez dizaina — pievilcīgs, aktuāls dizains, produkta iepakojums un funkcionalitāte nereti ir noteicošie patērētāja izvēles faktori, salīdzinot vairākas līdzīgas kvalitātes un cenas preces. Tādēļ praktiskajā nodarbībā dalībnieki mācīsies prognozēt un noteiks, kādas būs aktuālās dizaina tendences 2017.–2018. gadā. Lekcija notiks angļu valodā un dalība tajā ir bez maksas, taču praktiskajā nodarbībā var piedalīties ierobežots skaits cilvēku. Pasākumam jāreģistrējas līdz 5. martam.

Savukārt radošo industriju forums «Creative Showcase» piedāvās ielūkoties arhitektūras un jaunāko tehnoloģiju starpdisciplināras sadarbības iespējās un «upcycling» un dabai draudzīga dzīvesveida īstenošanas principos pilsētvidē. Lekciju un darbnīcu sesijā «Architecture+» tiks atklātas jauno tehnoloģiju izpausmes un ietekme uz arhitektūru, pilsētvidi un tās apdzīvotājiem, bet «Upcycling Riga» sesijā 10 radošo jomu eksperti diskutēs par arhitektūru, dizainu, modes industriju, mūziku, velo kustību, mākslu, slow–food, teātri un interaktīvajām tehnoloģijām. Dalība «Architecture+» darbnīcā jāpiesaka līdz 9. martam.

11. un 12. martā norisināsies starptautiska konference «Kultūras un radošo industriju pārneses process», kurā ar praktiskiem piemēriem tiks parādīta kultūras un radošo industriju ietekme un tās pievienotā vērtība citās tautsaimniecības nozarēs, tostarp, ekonomikā, inovāciju attīstībā, izglītībā, ilgtspējīgā pilsētvides un reģionālajā attīstībā. Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē.

Savukārt 12. un 13. martā starptautiskajā konferencē «Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība» tiks aktualizēta diskusija par kultūrvēsturiskās vides attīstības kvalitāti un mūsdienu arhitektūras un dizaina lomu esošo vērtību papildināšanā un izcelšanā.

13. martā notiks starptautisks izglītības forums «Skola digitālajā laikmetā», kurā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kādai ir jābūt skolai 21. gadsimtā un kā jēgpilni izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai efektīvāk organizētu zināšanu un prasmju apguvi, paplašinot sadarbību un radot inovatīvus risinājumus. Pieteikties dalībai forumā var ikviens, un tiks nodrošināta arī translācija tiešsaistē.

«radi!2015» paredz bagātīgu notikumu programmu — diskusijas, seminārus un darbnīcas, domnīcas, satelītpasākumus, projektus un citas ērti praktizējamas kopā–domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas, tostarp grafikas dizainera Miķeļa Baštika vadītu ekskursiju izstādē «Informācija» 10. martā, Ievas Zībārtes lekciju «Teksts un attēls arhitektūras un dizaina kritikā» pasākumu sērijas «Vārds dizainam» ietvaros 11. martā, Interjera dizaina pastaigu 13. un 14. martā, kā arī laikmetīgā dizaina izstādes «Humanizācija» un «Informācija».

Detalizēta pasākumu programma pieejama «radi!2015» mājaslapā.