Starptautiskais inovāciju tīkls EUREKA un Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos «Eurostars» grantu programmā maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar inovatīvu produktu izpēti un attīstīšanu. Pieteikšanās atvērta līdz 2015. gada 17. septembrim.

Atbalsts Fold 10. jūlijs, 2015

«Eurostars» ir vienīgā Eiropas grantu programma, kas īpaši pielāgota tādu mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, kuri nodarbojas ar inovatīvu produktu, procesu un pakalpojumu pētniecību un attīstīšanu (R&D performing SMEs). «Eurostars» atbalsta izstrādāto produktu nonākšanu tirgū un starptautisku sadarbību veidošanu, palīdzot nelieliem uzņēmumiem apvienot kompetences un strādāt pāri nacionālajām robežām. «Eurostars» projektam jābūt vērstam uz cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanu ar inovatīvu produktu, procesu vai pakalpojumu palīdzību. «Eurostars» ik gadu rīko divus projektu konkursus.

Konkursā aicināti piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi, kas attīsta vai plāno attīstīt jaunu, inovatīvu produktu, procesu vai pakalpojumu, vēlas piekļūt jauniem tirgiem un veidot starptautiskas sadarbības, kā arī meklē veidus, kā komercializēt savus produktus. Maksimālais granta apjoms, ko var iegūt Latvijas uzņēmums — 70 000 eiro. No Latvijas uz «Eurostars» finansējumu var pretendēt arī augstskolas, izpētes institūti un centri.

Pieteikšanās process atvērts līdz 2015. gada 17. septembrim. Latvijā «Eurostars» konkursa koordinators ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Visa informācija par pieteikšanās kārtību atrodama šeit.