Ilustrācija — FOLD

Jau trešo gadu pēc kārtas Cēsu novada pašvaldība rīko grantu konkursu «Dari Cēsīm», kura mērķis ir iedvesmot aktīvai uzņēmējdarbībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek arī sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejas pie nosacījuma, ka tiek radītas darba vietas īpašām personu grupām.

Ziņas Fold 11. februāris, 2016

Konkursa «Dari Cēsīm» kopējais grantu fonds šogad ir 20 000 eiro; viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 3000 eiro lielu grantu. Konkursa vērtēšanā prioritāte būs tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Cēsu vecpilsētā vai kuru projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu.

Konkurss norisinās no 2016. gada 3. februāra līdz 30. novembrim, un pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā. Žūrija tos izskatīs reizi mēnesī un nepieciešamības gadījumā pretendentam piesaistīs mentoru.

Grantu konkurss «Dari Cēsīm» pirmo reizi tika izsludināts 2014. gadā, kad atbalstu uzņēmējdarbībai saņēma četri radošo nozaru uzņēmēji, savukārt 2015. gadā darbu pie projektiem ar granta atbalstu sāka deviņi uzņēmēji.

Par grantu konkursu «Dari Cēsīm» vairāk var uzzināt pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālista komercdarbības attīstības jautājumos Valda Nītiņa, sazinoties pa tālruni 64161866 vai e-pastu valdis.nitins@cesis.lv.

Konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.