Ilustrācija — FOLD

Kopš marta vidus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra uzsākusi līgumu slēgšanu ar uzņēmējiem par atbalsta piešķiršanu programmā «Starptautiskās konkurētspējas veicināšana». Tās mērķis ir sekmēt nozaru starptautisko konkurētspēju, uzņēmumu ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību.

Atbalsts Fold 22. marts, 2016

Programmas ietvaros uzņēmēji varēs saņemt atbalstu tādos starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākumos kā dalība starptautiskās izstādēs ar nacionālo vai individuālo stendu, dalība tirdzniecības misijās, ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās augstu amatpersonu vizītēs ārvalstīs. Tāpat tiks segtas LIAA konsultāciju izmaksas un atbalstītas darbības ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai.

Šajā aktivitātē uz atbalstu var pretendēt tikai sīko (mikro), mazo un vidējo komercdarbību statusam atbilstoši sekojošie atbalsta saņēmēji: komersanti, kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības, individuālie uzņēmumi, biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, nodibinājumi, ja starp dibinātājiem vai to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības. Arī komersanti, kuri jau ir veikuši kādas darbības sava uzņēmuma starptautiskās konkurētspējas veicināšanai pēc 2015. gada 1. septembra, iesniedzot izmaksu apliecinošos dokumentus, var pretendēt uz atbalstu šajā programmā. Atbalsts projektiem, kuri neietver saimnieciskas darbības, būs pieejams pašvaldībām un plānošanas reģioniem.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) programmas «Starptautiskās konkurētspējas veicināšana» ietvaros pieejamais finansējums ir 36 268 775 eiro.  Atbalsta intensitāte ir 80% individuāli rīkotajiem pasākumiem un 100% —  dalībai LIAA nacionālajos stendos un saņemot LIAA konsultācijas.

Projektu iesniegumus LIAA plāno pieņemt līdz 2023. gada 31. decembrim. Tie iesniedzami LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 (trešdienās līdz plkst. 19.00) Pērses ielā 2, Rīgā, LV–1442, vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) vai sūtot elektroniski (noformētu elektroniska dokumenta veidā). Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un noteikumiem iespējams uzzināt šeit.