Ilustrācija — FOLD

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludinājis Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta konkursu, lai piešķirtu finansējumu kultūras projektiem, kuri tiks īstenoti radošajos kvartālos vai teritorijās līdz šā gada beigām. Projekti tiks pieņemti līdz 4. aprīlim.

Atbalsts Fold 17. marts, 2016

Šāds konkurss Rīgā tiek īstenots pirmo reizi, un tā projektu īstenošanai ir atvēlēti 70 000 eiro. Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu. Konkursu rīko arī tādēļ, lai radītu publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbības telpu un aktivizētu jaunu, radošu sadarbības formu attīstību, kā arī veicinātu mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību pilsētā. Konkursa ceļā mērķtiecīgi tiks veicināta pilsētas iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība,  tādējādi nodrošinot Rīgas iedzīvotājiem lietderīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas un privātas komercsabiedrības, kuras reģistrētas un darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam. Viena projekta atbalstam iespējams iegūt līdz 10 000 eiro, sedzot ne vairāk kā 50% projekta izmaksu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2016. gada 4. aprīļa plkst. 17.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5. Konkursa nolikums un iesniedzamo dokumentu paraugi pieejami RD IKSD mājaslapā.