Attēls no liepajaskultura.lv

Liepājas pašvaldība iepirkuma konkursā meklē labāko pretendentu radošo industriju centra «D10» tehniskā projekta izstrādei.

Ziņas Fold 8. aprīlis, 2016

Liepājas pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu «Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam «Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā», izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principus».

Radošo industriju centra Dārza ielā 10 projekta īstenošanas rezultātā paredzēts izveidot darbnīcas, biroja telpas, koprades vietu un prototipēšanas laboratorijas, kurās jaunie uzņēmumi varēs attīstīt savas biznesa idejas, strādāt, uzņemt savus klientus, atrast sadarbības partnerus un veidot biznesu. «D10» iecerēts veidot arī zinātnes atrakciju parku, kur jaunākā paaudze varēs interaktīvā veidā mācīties par gaismu, skaņu, video, audio un daudzām citām radošām tēmām.

Projektējot ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu, nepieciešams radīt funkcionālu, harmonisku un arhitektoniski izteiksmīgu vidi, veselīgus un ērtus darba apstākļus, paredzot kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietošanu.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 27. aprīlim. Iepirkuma dokumentācija pieejama Liepājas pašvaldības mājaslapā.