«Vietas kods: Lubāna» — Sandra Žvagina

Absolvējot maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozarē, Sandra Žvagina izstrādājusi darbu «Vietas kods: Lubāna». Tas ir divu gadu laikā tapis pētījums — Lubānas novada identitātes meklējumu un atradumu apkopojums, kas vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem var kalpot kā palīgs vietas turpmākajai attīstīšanai.

Ziņas Fold 27. jūnijs, 2016

Sandra Žvagina dzimusi un uzaugusi Ventspilī, bet viņas vecākais brālis Oskars ar ģimeni jau pirms vairākiem gadiem pārcēlies uz dzīvi Lubānā, kur īstenojis savu sapni par vīna darītavu un izveidojis «Lubānas vīnotavu». Savā bakalaura darbā Sandra veidojusi uzņēmuma vizuālo identitāti un iepakojuma dizaina koncepciju, taču maģistra darbā veiktos Lubānas koda meklējumus iedvesmojusi brāļa vēlme, attīstot vīna darītavu, būt atbildīgam pret tās atrašanās vietu, Lubānu, un tās vēsturi. Tāpēc pētniecības gaitā studente pievērsusies dažādu Lubānai raksturīgu elementu meklēšanai, īpaši fokusējoties uz tādiem elementiem, kas palīdzētu iekārtot jaunu publisko vai privāto vidi Lubānā, un būtu noderīgi arī Oskara vīna darītavai iecerētās degustāciju telpas izveidei.

Kods ir zīmju, simbolu, signālu sistēma informācijas pārraidei, apstrādei, glabāšanai, savukārt «Lubānas kods» — palīgs publiskās vides iekārtošanā esošajiem un topošajiem Lubānas uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem. Darba mērķis ir veicināt atbildību pret novadam raksturīgajām īpašībām un kultūras mantojumu, kā arī stiprināt vietas identitāti un lokālpatriotismu. Sandra norāda, ka šis pētījuma veids ir piemērojams arī citu Latvijas vietu kodu meklējumos.

Sandras maģistrantūras studijās veiktais darbs apkopots grāmatā. Tā kā tās mērķauditorija nav dizaineri, tad, pretēji stila grāmatu formātam ar konkrētiem likumiem un noteikumiem, šī grāmata sniedz vienkāršus padomus, piemēram, izmantot to, kas jau ir pieejams, neizmest it kā vecās mēbeles, bet lietot tās, nebaidoties savienot ar laikmetīgām lietām un mūsdienu prasībām. Grāmatā ietvertas arī interaktīvas daļas, lai Lubānas iepazīšana kļūtu atraktīvāka.

Pētījums ietver ap 200 dažādu elementu — Lubānas atradumu jeb raksturīgo lietu zīmējumus. Elementi sadalīti pēc to piederības kādam no četriem Lubānai raksturīgajiem laikmetiem, kas pētniecības gaitā atrasti par Lubānai nozīmīgiem un izdalīti kā stilistiskie ietvari. Turpinājumā elementi iedalīti kategorijās — krāsās, ornamentos, mēbelēs un priekšmetos. Grāmatas audumu īpaši tai audusi Lubānas amatniece Sandra Valaine, bet par palīdzību darba tapšanā Sandra pateicas uzņēmumiem «Antalis» un «Purpurs». Papildu iesietajam materiālam izveidota arī mājaslapa, kuru nākotnē iespējams papildināt vai arī tai pievienot platformu, kurā būtu iespējams iesaistīties arī Lubānas iedzīvotājiem.

Sandras Žvaginas maģistra darba vadītāja ir Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele.

Sandra Žvagina vēlas iedzīvināt «Lubānas kodu» pašu lubāniešu vidū, kā arī izmantot iespēju uz laiku doties praksē ārpus Latvijas. Sandru interesē dizaina pētniecība un iespējas to pielietot, kā arī informācijas un pieredzes dizaina jomas.