Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamenta Radošo industriju inkubatora vadītāja amata vietu (uz noteiktu laiku — līdz 2023. gada 31. decembrim).

Ziņas Fold 4. jūlijs, 2016

LIAA meklē cilvēku ar pieredzi darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem, kas nodrošinātu veiksmīgu Radošo industriju biznesa inkubatora darbību — veicinātu jaunu radošo industriju komersantu izveidi un attīstību Latvijā.

Galvenie amata pienākumi

 • vadīt Radošo industriju biznesa inkubatora darbu un kontrolēt funkciju izpildi;
 • izstrādāt un ieviest Radošo industriju biznesa inkubatora stratēģiju izvirzīto mērķu sasniegšanai, t. sk. izstrādāt un ieviest aktivitāšu un pasākumu plānu saskaņā ar budžetu un pieejamajiem resursiem;
 • sniegt pirmsinkubācijas pakalpojumus — biznesa idejas vērtēšana, sākotnējā tirgus izpēte, konsultācijas radošo industriju uzņēmējdarbības uzsācējiem attīstības veicināšanai, komandas veidošanai un finansējuma piesaistei;
 • nodrošināt inkubācijas pakalpojumu sniegšanu — izvirzīt radošo industriju jaundibinātam komersantam sasniedzamos mērķus, identificēt radošo industriju jaundibinātam komersantam nepieciešamos pakalpojumus mērķu sasniegšanai un nodrošināt atbilstošu pakalpojumu sniedzēju atlasi, piesaistīt atbilstošu mentoru, veicināt investīciju piesaisti radošo industriju jaundibināta komersanta attīstības nodrošināšanai;
 • aktīvi piedalīties Radošo industriju biznesa inkubatora mentoru tīkla izveidē;
 • identificēt Radošo industriju biznesa inkubatora stratēģiskos partnerus un veicināt sadarbību ar tiem (pašvaldības, uzņēmēju organizācijas, kredītiestādes, biznesa eņģeļi u.c.);
 • veicināt sadarbību ar biznesa inkubatoriem, akseleratoriem un līdzīgām organizācijām pasaules valstīs, kur ir attīstīta radošo industriju uzņēmējdarbības uzsācēju vide;
 • identificēt un piedalīties starptautisku projektu, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību, īstenošanā;
 • pārstāvēt Radošo industriju biznesa inkubatoru un aktīvi popularizēt tā sniegtos pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas kanālus;
 • nodrošināt informatīvu atbalstu jaundibinātiem komersantiem par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem.

Prasības pretendentiem

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • darba pieredze vadošā amatā (vismaz divi gadi);
 • pieredze darbā biznesa inkubatorā 2.3.2.1. aktivitātē «Biznesa inkubatori» vai citā biznesa inkubatorā, koprades telpā, uzņēmumā, organizācijā vai Reģiona pašvaldībā uzņēmējdarbības uzsācēju konsultēšanā (sniedzot konsultācijas, apmācot, vērtējot biznesa idejas, izstrādājot attīstības stratēģijas) (vismaz divi gadi), par priekšrocību tiks uzskatīta starptautiska pieredze minētajās jomās;
 • pieredze Reģiona pašvaldībā vai uzņēmumā darbā ar uzņēmējdarbības uzsācējiem (izvērtējot finansējuma (aizdevumu, grantu) pieteikumus (norādot konkrētos veiktos uzdevumus vai projekta apjomu)) vai pieredze privātā vai nevalstiskā organizācijā vai uzņēmumā, sniedzot komersantiem konsultācijas (finansējuma piesaiste, tirdzniecības un eksporta veicināšana, mārketings) (norādot konkrētos uzdevumus, konsultāciju veidus un virzienus) (vismaz divi gadi);
 • izpratne par radošo industriju uzņēmējdarbības vidi Latvijā, uzņēmumu attīstības cikliem, biznesa inkubāciju un investīciju piesaisti;
 • zināšanas par valsts pārvaldes un pašvaldību darbību;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu un padoto darbu;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā un komunicēt;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas.

Piedāvājums

 • interesants, dinamisks un atbildīgs darbs komandā;
 • labi darba apstākļi un profesionālās izaugsmes iespējas.

Pieteikšanās

Pretendentiem/–ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» (2016. gada 4. jūlijs) un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas (par priekšrocību tiks uzskatīta Kultūras ministrijas sniegta rekomendācija) un redzējumu par Radošo industriju biznesa inkubatora darbības stratēģiju angļu valodā (teksta apjoms līdz 1 A4 lapai) iesniegt vai nosūtīt pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV–1442) vai uz e–pasta adresi personals@liaa.gov.lv ar norādi «RaBI vadītājs».

Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā LIAA sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai. Tālruņi uzziņām 67039407, 67039403.