Ilustrācija — FOLD

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi iepirkumu mājaslapas dizaina un funkcionālā risinājuma izstrādei un ieviešanai.

Ziņas Fold 4. augusts, 2016

2. augustā izsludināts iepirkums KM mājaslapas www.km.gov.lv izveidei, kas iekļauj dizaina un funkcionālā risinājuma izstrādi un ieviešanu. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu jaunas, mūsdienīgas, pārskatāmas, ērti lietojamas KM mājaslapas izstrādei, tostarp nodrošinot mājaslapas uzturēšanu un bezmaksas garantijas periodu vismaz 24 mēnešus pēc nodošanas ekspluatācijā.

Mājaslapai saturiski un vizuāli viegli uztveramā veidā, izmantojot laikmetīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkus, tajā skaitā video, audio, foto, piesaisti sociālajiem medijiem, kā arī nodrošinot mājaslapas mobilo un teksta versiju, jāinformē sabiedrība par KM kompetences jomām, darbības prioritātēm un politikas iniciatīvām. Tai arī jāsekmē un jānodrošina sabiedrības līdzdalība KM nozares politikas, normatīvo aktu un lēmumu izstrādē.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 15. augustam, plkst. 11.00, Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, Kultūras ministrijā, Dokumentu pārvaldības nodaļā, 12.kabinetā. Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama šeit.