Kultūras ministre Dace Melbārde, Radošo industriju biznesa inkubatora vadītāja Liene Pērkone un LIAA direktors Andris Ozols Rīgas biznesa inkubatora atklāšanā. Publicitātes foto

Piektdien, 9. decembrī Rīgā, Elizabetes ielā 45/47 atklāts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju biznesa inkubators. Pieteikumus dalībai inkubatorā iespējams iesniegt vēl līdz šī gada 20. decembrim.

Atbalsts Fold 12. decembris, 2016

Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šī gada septembrī Latvijā izveidoja 15 biznesa inkubatorus — deviņus no tiem nacionālas nozīmes centros (Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī) un sešus reģionālas nozīmes centros (Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā, Ogrē un Madonā).

Rīgas biznesa inkubators izveidots īpaši radošo industriju uzņēmumiem un plānots, ka tas sniegs 50% līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem un grantiem, kā arī 100% atbalstu pirmsinkubācijas pakalpojumiem. Biznesa inkubatorā būs pieejama koprades telpa, kur inkubatora dalībnieki varēs gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot tur pieejamo aprīkojumu, kā arī apmeklēt seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Plānotais kopējais finansējums radošo industriju inkubatoram ir 7 058 823 eiro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 000 000 eiro un valsts budžeta finansējums 1 058 823 eiro apmērā. Iecerēts, ka atbalstu Rīgas biznesa inkubatorā saņems vismaz 40 radošo industriju jomas komersanti.

«Līdz ar Radošo industriju biznesa inkubatora darbību ceram attīstīt ciešāku sadarbību starp mākslas, kultūras un citām augstskolām, radīt motivējošu vidi un priekšnosacījumus darbam starpdisciplinārās komandās. Tā būs vieta, kur satiksies izglītība, zinātne, kultūra un bizness, radot priekšnosacījumus kultūrā un mākslā dzimušā potenciāla pārnesei uz citām jomām,» uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

Pieteikšanās atbalstam

Jau ziņojām, ka pieteikumus dalībai Radošo industriju biznesa inkubatorā iespējams iesniegt līdz šī gada 20. decembrim, taču pirmsinkubācijas pieteikumi tiks pieņemti nepārtraukti, un to skaits netiek ierobežots.

Uz atbalstu Radošo industriju biznesa inkubatorā var pretendēt fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuras veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, kā arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas atbilst MVU statusam un reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā, taču ne ilgāk par 3 gadiem, un kuru kapitāldaļu turētājs nav valsts vai pašvaldība.

Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā var pieteikties pretendenti, kas darbojas radošajās industrijās, kuras definētas kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam «Radošā Latvija»: arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības. 

Pirmsinkubācijas atbalsts

Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:

 • sākotnējās biznesa idejas novērtējums,
 • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei,
 • biznesa prasmju un iemaņu apguve,
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide («open office») un biroja aprīkojums,
 • citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.

Inkubācijas atbalsts

Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:

 • viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas — 100% līdzfinansēts),
 • individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai,
 • dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c. — 50% līdzfinansēts),
 • ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts),
 • iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas — 100% līdzfinansēts),
 • iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām,
 • līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.),
 • līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai.

Pieteikumu izvērtēšana

Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtēs biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija. Saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un norādījumiem, pieteikumu izvērtēšana noritēs maksimāli trīs posmos.

 

Projektus iespējams pieteikt LIAA mājaslapā, kur pieejama arī plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, kā arī sūtot pa pastu uz LIAA centrālo biroju Pērses ielā 2, Rīgā. Pieteikumu termiņš ir 2016. gada 20. decembris.