Ilustrācija — FOLD

1. decembrī uzsākta projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Lielākajā daļā inkubatoru, tostarp Rīgā, pieteikuma termiņš dalībai programmā ir šī gada 20. decembris.

Atbalsts Fold 2. decembris, 2016

«Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas vide. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad nereti pietrūkst zināšanu, pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet cauri šim starta posmam, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,» norāda ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Uz atbalstu var pretendēt fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuras veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, kā arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas atbilst MVU statusam un reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā, taču ne ilgāk par 3 gadiem, un kuru kapitāldaļu turētājs nav valsts vai pašvaldība. Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā var pieteikties pretendenti, kas darbojas radošajās industrijās, kuras uzskaitītas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam «Radošā Latvija» 2. pielikumā. Šajā inkubatorā plānots uzņemt 10 dalībniekus.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators» ietvaros.

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

 

Projektus iespējams pieteikt LIAA mājaslapā, kur pieejama arī plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, kā arī, sūtot pa pastu uz LIAA centrālo biroju Pērses ielā 2, Rīgā. Pieteikumu termiņš (izņemot inkubatoriem Madonā, Liepājā, Ventspilī) ir 2016. gada 20. decembris.