«Roundabout Baltic» publicitātes foto — Jakubs Certovičs (Jakub Certowicz)

No 25. janvāra līdz 26. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā norisināsies izstāde «Roundabout Baltic», kas iepazīstinās ar mūsdienu dizainu no astoņām Baltijas jūras reģiona valstīm — Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas. Izstādes apakšnosaukums ir «Dizains ar domu par jūru», un tā iecerēta kā vizuāls stāsts par dabas un dizaina mijiedarbību.

Ziņas Fold 19. janvāris, 2017

Lai arī katra Baltijas jūras reģiona valsts ir pārsteidzoši atšķirīga, netrūkst arī vienojošā. Gadsimtu gaitā dibināti politiskie, ekonomiskie, sociālie sakari, bet vislielāko nozīmi izstādes «Roundabout Baltic» kuratore Agņeška Jakobsone–Celecka (Agnieszka Jacobson–Cielecka) piešķir Baltijas jūrai un dabas skatiem. Jūras tuvums nosaka noteiktu profesiju esamību, piejūras veģetācija ir līdzīga, ļaudis stājas pretī tiem pašiem postošajiem dabas spēkiem. Šķietami atšķirīgajām valstīm bijusi līdzīga mitoloģija, māņticība un aizspriedumi, jo senču iztēli rosinājušas vienas un tās pašas norises.

«Viss sākās ar ceļojumu iespaidiem. Vai drīzāk ar kaut ko pat vēl netveramāku. Ar sajūtu. Ceļojot biju ievērojusi, ka ir tādas vietas, kur es jūtos kā mājās. Zināmas ainavas, pazīstami formu un krāsu salikumi. Ar laiku aptvēru, ka šī sajūta rodas vietās, kas saistītas ar Baltijas jūru. Lai gan ne vienmēr un ne tikai šādās vietās, bet tomēr tas šķita tik taustāmi, ka es sāku meklēt sakarības. Ieklausoties sajūtās, es meklēju lietas, kuras «izskatās pazīstamas». Man nebija svarīga autoru atpazīstamība, tādēļ esmu apvienojusi atzītus meistarus ar jaunpienācējiem, māksliniekus un amatniekus ar dizaineriem, unikālus darbus un prototipus — ar komerciāla rakstura produktiem,» izstādes ideju skaidro «Roundabout Baltic» kuratore. Darbi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) izstādē nav apvienoti pēc izcelsmes valsts, pielietojuma, izmantotajiem materiāliem vai radīšanas veida. To atlasi sākotnēji rosinājusi formāla un vizuāla radniecība, tāpēc arī izstādē eksponāti apkopoti, simboliski atainojot secīgas ainaviskas situācijas.

Paši organizatori izstādi «Roundabout Baltic» raksturo kā «tēlainu». Tā neatspoguļo situāciju dizainā Baltijas jūras reģiona valstīs, tā nav akadēmiski analītiska. Tā ir izstāde par domāšanas veidu vai pasaules redzējumu, kas vieno Baltijas reģiona dizainerus no valstīm, kuras atdala jūra, dizainerus ar visdažādākajiem iedvesmas avotiem un mērķiem savos meklējumos dizainā, mākslā vai amatniecībā. Latviju izstādē pārstāv Māra Skujeniece, Liene Jākobsone («Sampling»), Artūrs Analts un Rūdolfs Strēlis («VARIANT Studio»), kā arī Jasmīna Grase un Nilss Čudi (Nils Chudy) no dizaina studijas «Chudy & Grase»  (Latvija / Vācija).

25. janvārī DMDM cikla «Vārds dizainam» ietvaros norisināsies pasākums «Kā top? Grafiskā identitāte», kurā kuratore Agņeška Jakobsone–Celecka iepazīstinās ar izstādes konceptu un tās grafiskās identitātes izstrādes aizkulisēm.

 

Izstādi «Roundabout Baltic» organizē Stalova Vola Reģionālais muzejs (Polija) sadarbībā ar Gdiņas Dizaina centru, Gdiņas muzeju, DMDM un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Izstāde apskatāma no 25. janvāra līdz 26. februārim DMDM, Skārņu ielā 10/20, Rīgā.