Publicitātes attēls

Līdz 27. janvārim organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijai–100» konkursam, tā pretendējot uz finansējumu Latvijas valsts simtgades svinību pasākumiem. Lai sagatavotos un uzzinātu vairāk par mērķprogrammu, interesentiem ir iespēja apmeklēt semināru 5. janvārī.

Atbalsts Fold 3. janvāris, 2017

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogramma «Latvijai–100» veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises bērnu un jauniešu iesaistei.

Saņemt atbildes uz jautājumiem par projektu noformēšanu un iesniegšanas kārtību varēs Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un VKKF rīkotajos semināros, kuros Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji pastāstīs vairāk arī par mērķprogrammas mērķi un uzdevumiem. Līdz 4. janvāra plkst. 11.00, aizpildot reģistrācijas anketu, iespējams pieteikties semināram, kas notiks 5. janvārī plkst. 15.00 Eiropas mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Mērķprogrammā var pieteikt

  • projektus, kas ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tostarp atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā;
  • projektus, kas radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam, kā arī izceļ Latvijas valsts tapšanā un tālākajā attīstībā svarīgas vērtības;
  • projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā un kas rada jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
  • projektus, kas paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kurām bijusi nozīmīga loma Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.

Mērķprogrammas «Latvijai–100» nolikums un plašāka informācija pieejami VKKF mājaslapā. Projektus iespējams pieteikt līdz šī gada 27. janvārim.