Publicitātes attēls

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma «Kultūra» atbalsta radošās rezidences, sadarbības tīklu izveidi, kā arī profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti dažādās nozarēs. Minētajos programmas moduļos iespējams pieteikties no šī gada janvāra līdz februāra vidum.

Atbalsts Fold 12. janvāris, 2017

Finansējums radošajiem braucieniem Baltijā un Ziemeļvalstīs

Finansiālais atbalsts radošajiem braucieniem paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai 1 līdz 10 dienu ilgiem braucieniem. Mobilitātes programma paredzēta Baltijas un Ziemeļu reģiona valstu (Dānija, Somija, Fēru salas, Grenlande, Islande, Norvēģija, Zviedrija un Ālandu salas) mākslas un kultūras nozaru pārstāvjiem: dažādos žanros strādājošiem profesionāliem māksliniekiem, autoriem, tulkotājiem, kuratoriem, producentiem, kultūras redaktoriem, pētniekiem u.c.

Uz finansējumu var pretendēt gan individuāli ceļotāji, kas dzīvo Baltijas un Ziemeļvalstīs, gan nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu galamērķi no viena un tā paša punkta vienā un tajā pašā laikā. Finansējums netiek piešķirts valsts ierēdņiem un organizācijām un studentiem.

Piešķirtā granta apjoms tiek aprēķināts atbilstoši vidējām uzturēšanās un ceļošanas izmaksām katrā valstī. Agrākais iespējamais brauciena datums ir 2 mēneši pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās atvērta no 2017. gada 12. janvāra līdz 13. februārim.

Atbalsts mākslinieku rezidencēm

Programma «Kultūra» piedāvā arī finansiālu atbalstu mākslinieku un citu radošo rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. Rezidenču centriem ir tiesības pašiem izvēlēties, kurus māksliniekus vai mākslinieku grupas uzņemt.

Pieteikšanās atvērta no 2017. gada 12. janvāra līdz 13. februārim.

Atbalsts sadarbības tīklu izveidei

Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Šajā projektā tā var būt sadarbība starp kultūras, mākslas un sociālo jomu organizācijām, grupām vai indivīdiem, sadarbības tīklā iekļaujot vismaz trīs Ziemeļvalstis un/vai Baltijas valstis.

Sadarbības rezultāts var būt, piemēram, konference, darbnīca, darbinieku apmaiņas un kopīgas apmācības. Šī atbalsta programma paredzēta īstermiņa sadarbību īstenošanai — pasākumiem, kas ilgst līdz vienam gadam. Maksimālā projekta summa ir 20 000 eiro, no kuriem Ziemeļvalstu Kultūras punkts sedz 70%.

Pieteikšanās šim atbalsta modulim tiks atvērta 2017. gada 19. janvārī un ilgs līdz 20. februārim.

 

Plašāku informāciju par Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmu «Kultūra» iespējams iegūt Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā. Latvijā to administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs.